Puhelaite

kolme erilaista puhelaitetta

Puhelaitteessa on ennakolta nauhoitettuja viestejä tiettyä kommunikointitilannetta varten.   

Puhelaite toimii apuvälineenä kommunikointitilanteissa, joissa voi käyttää ennalta äänitettyjä viestejä.

Puhelaitteita käytetään osana kommunikointia, johon voi kuulua luonnollisten eleiden lisäksi viittomia, puheen tapailua tai asioiden osoittamista esineistä ja kuvista.

Ääniviesti kiinnittää tehokkaammin huomiota kuin viestin osoittaminen kommunikointitaulusta. Ääniviesti tavoittaa myös henkilön esimerkiksi viereisestä huoneesta.

Viestin vastaanottajan kannalta puhelaitteella tuotettu viesti on helpompi ymmärtää kuin viesti, joka osoitetaan kuvista. Lapsi voi olla mukana leikeissä ja viestiä puhelaitteen avulla eikä leikkikavereiden tarvitse osata tulkita kuvia.

Puhelaite onkin hyvä väline, kun halutaan vahvistaa lapsen osallistumista yhteiseen toimintaan. Lapsen on tärkeää saada kokemuksia siitä, että hän kuuluu joukkoon ja voi olla mukana kaikessa, missä muutkin.

Puhelaite mahdollistaa nopeat reagoinnit ja kommentoinnit. Laitteeseen voi nauhoittaa ihmettelyä ja ihastelua sekä lyhyitä vastauksia ja kysymyksiä. Eli kaikkia niitä pieniä lausahduksia, jotka ovat tyypillisiä sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Spontaania kerrontaa tai omia ajatuksia puhelaitteella on vaikeampi tuottaa. Spontaanissa kerronnassa tarvittavat sanastot voi koota esimerkiksi kommunikointiohjelmaan. Lisätietoa kommunikointiohjelmista.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki esittelee puhe- ja kommunikointilaitteita.

Esimerkki puhelaitteen käytöstä

Päiväkoti-ikäinen lapsi kommunikoi pääasiassa viittomilla sekä luonnollisilla eleillä, ilmeillä ja ääntelyllä. Vanhempien kanssa lapsi kommunikoi pääasiassa viittomalla. Päiväkodin ulkoilutilanteissa hän viestii eleillä, ilmeillä ja äännähdyksillä sekä osoittamalla asioita suoraan ympäristöstä.

Lapsella on myös puhelaite sekä kommunikointikansio. Puhelaitteen avulla hän kertoo viikonlopun kuulumisiaan päiväkodin aamupiirissä. Leikkitilanteessa hän käyttää puhelaitetta. Sen avulla lapsi saa oman vuoronsa yhteisessä leikissä ja pääsee leikkiin mukaan.

Kommunikointikansiota lapsi käyttää päiväkodissa avustajan ja kotona omien vanhempien kanssa niissä tilanteissa, joissa asioiden läpikäyminen edellyttää havainnollistavien tukikuvien käyttöä. Kansio on apuna myös tilanteissa, joissa asiaan liittyvää viittomaa ei muisteta ja siirrytään etsimään sitä kuvista.

Muistilista viestien nauhoittamiseen

Puhelaitteessa olevat viestit äänittää aina toinen henkilö. Siksi on tärkeää muistaa seuraavat asiat.

1. Puheäänen ja puhetavan olisi hyvä vastata laitteen käyttäjän ikää, sukupuolta ja tyyliä.

2. Viesti edustaa puhelaitteen käyttäjän puhetta. Siksi asioista kerrotaan minä-muodossa. Viestin sisällöstä sovitaan käyttäjän kanssa yhdessä, jos se suinkin on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, viestit äänitetään kuitenkin aina yhdessä.

3. Mieti tarkkaan, missä tilanteessa ja missä tarkoituksessa viestejä käytetään. Käytetäänkö puhelaitetta puhelimen välityksellä vai tapahtuuko keskustelu kasvotusten? Jos viestintä tapahtuu kasvotusten, mieti, mitkä viestit on tehokkainta viestiä laitteella ja mitkä eleillä.

4. Opettele puhelaitteen äänitys niin hyvin, että äänittäminen onnistuu helposti ja osaat äänittää uusia viestejä arjen touhujen lomassa. Viestit ovat laitteen käyttäjän puhetta, eli niiden tulee vaihtua tilanteiden mukaan.

5. Muista laittaa laite pois päältä, kun laitetta ei käytetä. Näin patterit säilyvät pidempään toimintakunnossa.

Lisätietoa puhelaitemalleista saa jälleenmyyjiltä:

Haltija

Kajo Apuvälineet

Tietosuojaseloste