Puheterapia

Puheterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä, lieventää ja poistaa kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia sekä parantaa puhevammaisen ihmisen kommunikointi- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä.

Puheterapiassa pyritään löytämään puhevammaiselle ihmiselle toimiva kommunikointikeino ja kommunikoinnin apuvälineet sekä tukemaan ja vahvistamaan puhevammaisen ja hänen lähi-ihmistensä vuorovaikutusta ja kommunikointia.

Puheterapia sisältää

  • puheterapeuttiset tutkimukset
  • kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
  • yksilö- ja/tai ryhmäterapian
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen suunnittelun ja ohjauksen
  • kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön liittyvän arvioinnin, suunnittelun ja ohjauksen
  • puhevammaisen ihmisen lähi-ihmisten ja -ympäristön ohjauksen ja konsultoinnin.

Puheterapia perustuu yksilölliseen terapiasuunnitelmaan, jonka puhevammainen ihminen, hänen lähi-ihmisensä ja puheterapeutti tekevät yhdessä. Suunnittelun pohjana on puheterapeuttinen tutkimus tai arvio puhevammaisen ihmisen kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta.

Lisätietoa kommunikoinnin kuntoutuksen vaiheista ja sisällöistä

Mistä puheterapiaa saa?

Puheterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnällistä kuntoutusta järjestää julkinen terveydenhuolto eli terveyskeskukset ja sairaalat. Tieto puhevammaisen ihmisen tarvitsemasta puheterapiasta kirjataan kuntoutussuunnitelmaan.

Puheterapiapalveluita koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen.

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste