Selkokieli puheessa ja tekstissä


Videossa kerrotaan, mistä selkokielessä on kyse.

Selkokieli on keino tehdä puheesta ja tekstistä yleiskieltä helpompaa.

Selkokielessä käytetään yleisesti tuttua sanastoa sekä yksinkertaisia lauserakenteita. Asioista kerrotaan pääasiat helposti hahmotettavina kokonaisuuksina.

Selkopuheessa ja selkokielellä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa huomioidaan keskustelukumppanin kielelliset taidot sekä se, onko käsiteltävä aihe kuulijalle entuudestaan tuttu.

Asiat pyritään kertomaan käytännön esimerkkien avulla. Usein on hyvä kerrata asioiden taustoja sekä syy-seuraussuhteita. Vaikeita käsitteitä voi havainnollistaa myös kuvilla tai piirtämällä.

Selkokielinen kerronta voikin olla erilaista eri kohderyhmille. Suomessa selkokielelle on määritelty kolme eri tasoa: helppo selkokieli, perusselkokieli sekä vaativa selkokieli.

Tietoa selkokielestä ja sen eri tasoista sekä ohjeita selkokirjoittamiseen ja selkopuheeseen on Selkokeskuksen sivuilla.

Selkokielen käyttämisellä voidaan lisätä myös verkkopalvelujen saavutettavuutta. Aiheesta kerrotaan lisää Papunetin saavutettavuussivustolla.

Selkokielisiä julkaisuja

kuva selko-tunnuksesta

Selkokieliset julkaisut tunnistaa Selko-tunnuksesta. Kuva: Selkokeskus

Selkokielisiä uutisia voi lukea ja kuunnella radiosta, televisiosta sekä internetissä.

Selkokielisiä materiaaleja (Selko.fi)

Selkokielisiä sivustoja (Selko.fi)

Tietoa selkokielisistä kirjoista (Selko.fi)

Lähdekirjallisuutta:

Leskelä L. (2019). Selkokieli. Saavutettavan kielen opas. Kehitysvammaliitto ry.

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste