Sisältöön ja rakenteeseen tutustuminen

Videolla esitellään kommunikointikansion rakenne sekä kuinka sanastoa selataan. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Kommunikointikansioita on erilaisia ja erilaajuisia. Tutustukaa siis ensin kansioonne ja katsokaa, mitkä seuraavista ominaisuuksista siitä löytyvät.

Aihepiirit eli kategoriat

Kansio on jaettu useaan eri aihepiiriin eli kategoriaan. Jokaiselle aihepiirille on omat nipsunsa eli aihemerkkinsä. Ne on kiinnitetty sivujen reunoihin. Nipsujen avulla kansiossa liikkuminen ja sivun löytäminen helpottuvat. Pääset haluamasi aiheen sivulle ottamalla nipsusta kiinni ja kääntämällä sivun vasemmalle. Uusi aihealue alkaa aina vasemmanpuoleisesta sivusta.

Taustavärit kuvissa

Piirroskuvia eri taustaväreillä.

Kansiossa saattaa olla kuvia, joissa on erivärisiä taustoja. Nämä taustavärit nopeuttavat sanan ja kuvan löytämistä.

Eri sanaluokan sanat erotellaan erivärisillä taustoilla.

  • ihmiset vaaleansinisellä
  • substantiivit keltaisella
  • verbit eli tekemiset vaaleanpunaisella
  • adjektiivit eli laatusanat vihreällä
  • pikkusanat ja kokonaiset lauseet valkoisella

Linkkiruutu

kuva kommunikointisanaston ruudusta, jossa alakulmassa on D-kirjain

Kuvassa olevan linkkiruudun D-kirjain ohjaa Leikit ja lelut -sivulle.

Jos sanastoruudun oikeassa alakulmassa on pieni ruutu, jossa on kirjain tai numero, sitä kutsutaan linkiksi. Tämä linkki (kirjain tai numero) kertoo, miten kyseisen aihepiirin sivulle pääsee. Jos ruudussa on kirjain, sivulle pääsee alanipsusta kääntämällä. Jos ruudussa on numero, sivulle pääsee kategorianipsusta kääntämällä. Linkkiruutujen käyttöä havainnollistetaan sivulla olevassa videossa.

Sanasto

Kansion sanastoon kannattaa tutustua yhdessä. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Kun tutustutte kansion sanastoon yhdessä, kertokaa samalla ääneen, mitä teette ja mille sivulle milloinkin menette.

Kun kansion käyttäjä osoittelee kuvia, kertokaa ääneen kunkin kuvan merkitys − näin hän oppii kuvien merkitykset ja niiden käyttötarkoitukset.

Kansion käyttö on aluksi kaikille haasteellista ja vie aikaa. Siinä tulee varmasti myös virheitä, mutta se ei haittaa. Pikkuhiljaa kansion käyttö muuttuu sujuvammaksi ja nopeammaksi ja auttaa arjen haastavissa tilanteissa.

Sisällön on suunnitellut ja tuottanut asiantuntija Virpi Yiannakou Kehitysvammaliiton Tikoteekistä.

Tietosuojaseloste