Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on sosiaalista kuntoutusta, joka tavoitteena on tarjota vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen keinoja ja voimavaroja arjessa selviytymiseen. Sopeutumisvalmennus sisältää ohjausta, neuvontaa ja valmennusta.

Sopeutumisvalmennusta järjestetään yleensä ryhmissä, jolloin osallistujat saavat myös vertaistukea toisilta samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä. Sopeutumisvalmennusta voi tarvittaessa saada myös yksilöllisesti ja se voi tapahtua kotona.

Puhevammaiselle ihmiselle ja hänen läheisilleen järjestettävä sopeutumisvalmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi kommunikaation edistämiseen painottuvana kommunikaatio-opetuksena ja ohjauksena.

Mistä?

Sopeutumisvalmennusta koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä kotikunnan sosiaali- tai terveystoimeen, Kelan toimistoon tai sopeutumisvalmennuskursseja järjestäviin järjestöihin.

Tieto puhevammaisen ihmisen tarvitsemasta sopeutumisvalmennuksesta kirjataan terveydenhuollossa laadittavaan kuntoutussuunnitelmaan.

Tietoa sopeutumisvalmennustoiminnasta

Invalidiliitto / Sopeutumisvalmennus

Kela / Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kuulo-Auris / Kurssit

Lihastautiliitto / Sopeutumisvalmennus

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Suomen CP-Liitto / Sopeutumisvalmennus

Tietosuojaseloste