Tietokoneet ja tabletit

kuvassa kiinnitystelineitä, erilaisia hiirimalleja ja painikemalleja sekä katseohjaslaite

Tietokone voi toimia apuvälineenä kommunikointiin, lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedon hakemiseen ja välittämiseen sekä itsenäiseen toimintaan.

Tietokone apuvälineenä tarkoittaa käytännössä laite- ja ohjelmakokonaisuutta. Siihen kuuluvat käyttötarkoitukseen soveltuva kone, yksilöllisesti valittu ohjaintapa sekä tarvittavat apuvälineohjelmat. Lisäksi saatetaan tarvita oheislaitteita kuten esimerkiksi skanneria.

Apuvälineenä käytettävässä tietokonelaitteistossa tarvitaan hyvin usein myös yksilöllisiä kiinnitysratkaisuja pidikkeitä tai telineitä.

Millainen tietokone?

Apuvälineenä toimivan tietokoneen hankinnassa lähtökohtana on koneen käyttäjä ja koneen käyttötarkoitus.

Kommunikoinnin tai koulunkäynnin apuvälineenä toimivan tietokoneen tulisi olla helposti mukana kulkeva ja kevyt, mutta usein myös sään- tai iskunkestävä. Joissakin tilanteissa apuvälineeksi voi riittää tabletti tai älypuhelin.

Jos henkilö tarvitsee kommunikointiohjelman ja hän käyttää sitä katseohjauksella, laitteelta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Näissä tilanteissa laite ja ohjelma hankitaan aina yhdessä ja se tapahtuu kommunikoinnin arvioinnin yhteydessä. Kommunikoinnin arviointi ja kommunikoinnissa tarvittavien apuvälineiden arviointi ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta.

Yksilölliset ohjaimet

Tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet sisältävät vakiona joukon helppokäyttötoimintoja, joiden avulla laitteen käyttötapaa ja käytettävyyttä voi muokata yksilöllisesti. Jos nämä asetukset eivät riitä, tarvitaan yksilöllisesti valittu ohjain tietokoneen käyttöön.

Ohjaimen valinnassa lähdetään liikkeelle siitä, millaiset liikkeet henkilö hallitsee ja millainen on hänen kykynsä havainnoida sekä hahmottaa näkemäänsä ja kuulemaansa. Usein tarvitaan myös telineitä, joilla ohjain ja itse laite saadaan käyttäjän ulottuville.

Tietoa tietokoneen käytön apuvälineistä sekä apuvälineiden kiinnitysratkaisuista:

Kuka hankkii tietokoneen apuvälineeksi?

Kun tietokone tarvitaan kommunikoinnin apuvälineeksi, apuvälinearviointi sisältyy lääkinnälliseen kuntoutukseen. Koneen sekä tarvittavien ohjainten ja ohjelmien hankinnasta vastaa tällöin erikoissairaanhoidon apuvälineyksikkö tai Tikoteekki-verkoston toimipiste.

Jos tietokone tulee muuhun kuin kommunikointikäyttöön, hankintakäytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Tikoteekki-verkoston sivuille on koottu kattavasti tietoa apuvälineiden saatavuudesta ja palveluista eri puolilla Suomea.

Lisätietoa apuvälineiden saatavuudesta (Tikoteekki-verkosto)

Hankintavastuu voi joissakin tapauksissa kuulua myös Kansaneläkelaitokselle, koulutoimelle tai vakuutuslaitokselle.

Lähteenä on käytetty Tikoteekin asiantuntijoita.

Artikkeleita ja lisätietoa

Tietotekniikan harjoittelu vaikeasti kehitysvammaisen oppijan kanssa (Tikonen 1/2016)

iPad opetuksessa (Ilona IT)

Tabletit kuntoutuksessa (Terapiapsi)

Tietosuojaseloste