Tietokoneet ja tabletit kirjoittamisen tukena

Tietokone ja tabletit voivat toimia kirjoittamisen tukena monin eri tavoin. Näppäimistövaihtoehtoja ja näppäimistön helppokäyttöasetuksia on monia. Tekstiä voi syöttää myös sanelemalla.

Kun laite otetaan kirjoittamisen välineeksi, ensimmäiseksi on hyvä mukauttaa näppäimistön ja hiiren käytön asetukset. Asetukset on syytä käydä läpi silloinkin, kun laitetta käytetään apuvälineillä.

Tekstinkäsittelyohjelmaan saa ennustavan tekstinsyötön sekä automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen. Äänituki helpottaa myös oikeinkirjoitusta, sillä sen avulla voi kuunnella kirjoittamiaan tekstejä ja huomata epätäydellisiä tai väärin kirjoitettuja sanoja ja lauseita.

Kun paperimuodossa olevat lomakkeet ja materiaalit on skannattu, niitä voidaan täydentää tietokoneella ja tabletilla.

Kirjoittaminen näyttö- eli ruutunäppäimistöllä

Näyttönäppäimistöä tarvitaan, kun kirjoittaminen tapahtuu päähiirellä, katseohjauksella tai askellustoiminnon avulla. Kirjoittamista voi nopeuttaa käyttämällä sanaennustusta.

Windows-käyttöjärjestelmän laitteissa on vakiona myös näyttönäppäimistö. Näyttö- eli ruutunäppäimistön voi ladata myös netistä. Kaikki kommunikointiohjelmat sisältävät omat näyttönäppäimistönsä.

Joissakin näyttönäppäimistöissä voi muokata näppäinten kokoa ja asettelua. Tavanomaisen QWERTY-näppäinjärjestyksen voi vaihtaa aakkosjärjestykseen. Näppäimet voi järjestää myös sen mukaan, mikä on kirjoittajan käyttämä ohjaintapa. Esimerkiksi äänteiden yleisyysjärjestykseen perustuva asettelu on toimiva silloin, kun kirjoittaminen tapahtuu yhdellä tai kahdella käyttökytkimellä eli käyttämällä askellustoimintoa.   

 

ruutunäppäimistössä kirjaimet on ryhmitelty kolmeen askellusalueeseen.

Askeltavassa näppäimistössä on huomioitu äänteiden yleisyys suomenkielisissä teksteissä. Kuva: OYS Kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

ruutunäppäimistössä kirjaimet keskitetty

Yleisimmin esiintyvät äänteet voi tarvittaessa asetella näppäimistön keskelle. Kuva: OYS Kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Lue lisää erilaisista näppäimistövaihtoehdoista.

Tekstinsyöttö puhumalla

Näkymä iPadin muistiinpanot-sovelluksesta, jossa korostettuna näkyy näppäimistön mikrofoninäppäin. näkymä iPadin muistiinpanot sovelluksesta, johon tekstiä syötetään puhumalla.

Esimerkki muistiinpanojen sanelemisesta iPadiin. Vasemmalla näkyy mikrofoni-kuvake, josta sanelu käynnistyy. 

Tietokoneissa ja tableteissa tekstit voi syöttää myös sanelemalla. iOS-laitteissa sekä Android-tableteissa sanelutoiminto on sisäänrakennettuna. Suomenkielinen sanelu löytyy myös Microsoft 365 -ohjelmistosta.

iOS-laitteissa toiminto löytyy asetusvalikosta Yleiset > Näppäimistö > Ota sanelu käyttöön. Sen jälkeen sanelun voi ottaa käyttöön näppäimistön mikrofoni-kuvakkeesta. Suomenkielinen sanelutoiminto vaatii nettiyhteyden.

Android-tableteissa sanelutoiminto on automaattisesti vaihtoehto kirjoittamiselle. Sitä ei tarvitse erikseen aktivoida vaan toiminto käynnistyy näppäimistön mikrofoni-kuvakkeesta. Suomenkielinen sanelutoiminto vaatii nettiyhteyden.

Windows-käyttöjärjestelmän laitteissa sanelu ei toistaiseksi toimi suomen kielellä, mutta Microsoft on lisännyt sanelutoiminnon esim. Word ohjelmaan.

Google Chrome-nettiselaimeen voi ladata Chrome-kaupasta laajennuksia, kuten suomenkielisen sanelutoiminnon (engl. speech to text). Sanelu toimii GoogleDocs-tekstinkäsittelyohjelmassa.

Asiantuntijana Mikaela Stens/erityisopettaja, Marina Green-Järvinen/Tikoteekki

Artikkeleita kirjoittamisen apuvälineistä

Väitöstutkimus: Monipuoliset kirjoittamisen apuvälineet kohentavat ALS-potilaan kommunikointia (Tikonen-julkaisu, Tikoteekki)

Tietosuojaseloste