Tilannekuvaston käyttö

Tilannekuvasto on kommunikointitaulu, johon on koottu tietyssä tilanteessa tarvittava kommunikointisanasto. Tilannekuvastoihin on merkitty sanastot kuvilla sekä teksteillä.

Puhevammainen henkilö ilmaisee haluamansa asian näyttämällä aihetta esittävää kuvaa. Mikäli henkilö ei pysty omalla kädellään osoittamaan viestiruutuja, keskustelukumppani voi tehdä sen hänen puolestaan. Tällöin puhevammainen henkilö kuittaa oikean vaihtoehdon yhteisesti sovitulla merkillä (esim. nyökkäämällä).

Keskustelukumppani voi myös tukea omien viestiensä ymmärrettävyyttä osoittamalla aiheeseen liittyvää kuvaa kuvastosta.

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste