Toimiva vuorovaikutus

kaksi naista kangaspuiden äärellä iloisina

Kun vuorovaikutus toimii, se tuottaa iloa molemmille osapuolille. Kuva: Pekka Elomaa

Kaikissa arjen tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat toisensa, on mahdollisuus toimivaan vuorovaikutukseen. Toimivan vuorovaikutuksen perustana on, että ihmiset ovat tilanteessa aidosti läsnä toisilleen ja kiinnostuneita toisistaan.

LOVIT - avain onnistuneeseen kohtaamiseen

Yhteisistä kokemuksista yhteiseen kieleen

Kaikilla ihmisillä on tarve olla vuorovaikutuksessa. Yhteiset kokemukset ja elämykset ovat vuorovaikutuksen ja yhteisen ymmärryksen perusta.

Yhdessä toimien kumppanukset oppivat tuntemaan toisensa ja sen, miten juuri tämän ihmisen kanssa ollaan ja jaetaan asioita. Yhteisten, onnistuneiden vuorovaikutuskokemusten kautta kumppanit löytävät yhteisen kielen ja ymmärtävät toisiaan paremmin.

Moni arkinen asia vaatii kahden ihmisen osallistumista tai ainakin asioita on mukavampi tehdä yhdessä toisen kanssa. Mattojen pudistelu pihalla ei onnistu kunnolla, jos sen tekee yksin. Ruokakin maistuu paremmalta hyvässä seurassa.

Samalla tavoin on tärkeää, että ihmisillä on toisensa kohdatessaan aikaa ja mahdollisuuksia asioiden jakamiseen kertomalla, pyytämällä, kysymällä ja vastaamalla. On tärkeää, että näitä yhteisiä vuorovaikutushetkiä ei menetetä.

Yhdessä toimimalla ja yhdessä tekemällä luodaan tilanteita, joissa kontakti toiseen ihmiseen syntyy luontevasti. Ruokaili, ulos lähtö ja nukkumaan käynti ovat arjen rutiineja, joihin liittyy paljon yhdessä tekemistä. Niissä on toistoa ja järjestystä, mutta myös sopivasti vaihtelua ja eroa, mikä pitää kumppanien mielenkiintoa yllä.

Kun tilanne on molemmille vuorovaikutuskumppaneille tuttu, heidän on mahdollista keskittyä yhteisen tekemisen lisäksi myös toiseen ihmiseen ja hänen asioihinsa. Toimintaan liittyvistä tilanteista voi keskustella ja niitä voi muistella myöhemminkin.

Tuttujen tilanteiden lisäksi on tärkeää, että vuorovaikutuspari kokee välillä yllättäviäkin elämyksiä yhdessä. Toisensa kohdatessaan ihmiset usein palaavat juuri näihin tilanteisiin ja haluavat muistelemalla kokea elämyksen uudestaan.

Arjesta poikkeavat tapahtumat puhuttavat myös tilanteissa, joissa ihmiset tapaavat ensimmäistä kertaa. He haluavat kertoa itselle tapahtuneista asioista ja kuulla, mitä merkittävää toiselle on tapahtunut.

Jos vuorovaikutus ei toimi

Aina vuorovaikutustaidot eivät kehity odotetulla tavalla. Näin käy esimerkiksi vaikeimmin kehitysvammaisen tai autismin kirjon henkilön kohdalla, jolloin vuorovaikutukseen tarvitaan erityistä tukea.

Jos vuorovaikutus ei etene tavalliseen tahtiin

Asiantuntijana puheterapeutti Katja Burakoff, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste