Tulkkauspalvelun sisältö

Jokaisen tulkkauspalvelun sisältö on yksilöllinen. Videolla puhevammaisten tulkit kertovat työstään. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa.

Tulkin tehtäviin kuuluvat epäselvän puheen selventäminen, tekstin tulkkaaminen puheeksi tai puheen tulkkaaminen tekstiksi.

Tulkkaukseen sisältyy myös puheen kääntäminen kielestä toiseen, esimerkiksi blisskielisen viestin kääntäminen puhekielelle tai viestin tulkkaaminen puhelimitse puhevammaisen henkilön keskustelukumppanille.

Tulkin tehtäviin kuuluu myös tekstien sisällön selventäminen ja lomakkeiden täyttäminen yhdessä puhevammaisen henkilön kanssa.

Tulkki tulkitsee, selventää ja avustaa

Puhevammainen henkilö voi tuottaa viestejä esimerkiksi ilmeillä ja eleillä, yksittäisillä äänteillä ja sanoilla, piirtämällä, aakkostaululla, sana- ja lauselistoilla, sormiaakkosilla, viittomilla tai osoittamalla esineitä ja kuvia. Tulkin tehtävänä on tällöin viestin tulkinta ja toistaminen puheena.

Tarvittaessa tulkki selventää keskustelukumppanien viestit puhevammaiselle henkilölle käyttäen esimerkiksi selkokieltä tai muuta toimivaa kommunikointikeinoa.

Tulkki tukee puhevammaista henkilöä kommunikoinnissa huolehtimalla, että tarvittavat apuvälineet ovat esillä ja toimivat sekä avustaa tarvittaessa niiden käytössä.

Tulkkauspalveluun kuuluu myös tulkkaustilanteeseen liittyvä vähäinen kommunikointimateriaalin valmistaminen, esimerkiksi muutaman uuden kuvan lisääminen kommunikointikansioon tai lauseen lisääminen puhelaitteeseen.

Tulkki avustaa tarvittaessa myös kommunikoinnin sujuvuuteen ja tulkkaustilanteen onnistumiseen vaikuttavissa asioissa.

Tulkki tukee asiakkaan kommunikointia kannustamalla häntä vuorovaikutukseen ja vahvistamalla hänen keskustelualoitteitaan sekä eri kommunikointikeinojen käyttöä. Tulkki myös kannustaa ja ohjaa lähihenkilöitä kommunikoimaan asiakkaan kanssa.

Tietosuojaseloste