Tulkki - tie sanomisenvapauteen!

Olen käyttänyt puhevammaisten tulkkauspalvelua viitisen vuotta.

Palvelu tuli ajankohtaiseksi, kun muutin asumispalveluyksikköön ja tällöin menetin "oikeuden" henkilökohtaiseen vammaisavustajaan, jota olin luontevasti käyttänyt tarvittaessa ikään kuin torvena, jos joku ei saanut selvää puheestani.

Tulkit, joita olen itse käyttänyt, ovat olleet kaikki persoonaltaan hyvinkin erilaisia, ja kullakin on ollut oma tapansa tehdä tulkkauspalvelutyötä. Oma henkilökohtainen kokemukseni on ollut melkein poikkeuksetta myönteinen, ja olen saanut kokemuksen tulla kuulluksi, mikä lienee tulkkauspalvelun päätavoite.

Tulkkauspalvelun käyttäjänä pidän erittäin tärkeänä, että palvelua antavan ja sitä käyttävän suhde on hyvä, ja että siinä on molemminpuolinen luottamus.

Jos on mahdollisuus käyttää samoja tulkkeja pidemmällä aikavälillä, niin tämäkin lisää tilanteiden luontevuutta.

Itse näen erittäin tärkeänä, että saamani tulkkauspalvelu on kuhunkin tilanteeseen luontevaa.

Omakohtainen kokemukseni tulkkauspalvelusta on erittäin positiivinen, ja voin suositella jokaiselle puhevammaiselle tulkkauspalvelun käyttämistä jo senkin vuoksi, että se antaa meille mahdollisuuden perustuslailliseen oikeuteen tulla kuulluksi, ja näin pääsemme osaltamme vaikuttamaan ympäristössämme meitä koskeviin asioihin, henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta puhumattakaan.

Henkilökohtaisesti käytän tulkkia asioidessani esimerkiksi kaupassa, pankissa tai vakuutustoimistossa. Mieluisimmat kokemukset ovat liittyneet tilanteisiin, jolloin on saanut luennoida asioista, joihin on saanut koulutuksen, tai siitä mitä elämänkokemus on antanut, ja saa olla jakamassa sitä muille.

Runojen kirjoittamisharrastuksen myötä on tullut joitakin tuotoksieni esittämispyyntöjä. Tämänkin mahdollistaa tulkin käyttäminen.

Tulkkauspalvelun käyttämisellä on mielestäni ennen kaikkea elämänlaatua kohentava vaikutus, sen myötä voit saada kokemuksen "Hei, minä tein sen!" tai "Minä olen arvokas!".

Haluan kokemuksieni pohjalta rohkaista jokaista puhumisvaikeuksissa kamppailevaa käyttämään puhevammaisten tulkkauspalvelua. Se on oikeutemme!

Jere Äppelqvist

Tietosuojaseloste