Tuttu tulkki helpottaa elämää

Olen Mari ja olen syntynyt vuonna 1952. Sain aivoverenvuodon vuonna 2001. Sen seurauksena minulle jäi vaikea afasia.

Afasia ilmenee minulla sanojen ja lauseiden ilmaisemisen vaikeutena. Sanojen merkitykset unohtuvat (anomia), joten on vaikeaa saada ilmaistua itseään oikein. Sanat saattavat korvautua kokonaan toisilla sanoilla (parafasia) ja joskus sanoja ei löydy ollenkaan.

Lukeminen tuottaa suuria vaikeuksia ja postin selvittäminen ei onnistu ilman ulkopuolisen apua. Jännittävissä tilanteissa esimerkiksi yksin asioidessani puhe saattaa lukkiutua kokonaan.

Minulle myönnettiin oikeus käyttää tulkkauspalvelua syksyllä 2004. Siitä lähtien minulla on ollut sama tulkki käytössäni. Nykyisin luonani käy toinenkin tulkki, jonka kanssa käyn asioilla.

Tulkki on tukenani asioimis- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Tulkki auttaa viikoittaisen postin selvittämisessä ja soittaa tarvittaessa lääkärille, virastoihin ja muihin tahoihin, joihin en itse pysty olemaan puhelimitse yhteydessä. Tulkki täyttää kanssani kaavakkeita ja lomakkeita, joita tarvitsee täyttää esimerkiksi lääkärille menoa varten.

Afaattisen ihmisen kanssa tulkkaus on osittain myös tulkitsemista, joka taas vaatii hyvää luottamussuhdetta tulkin ja tulkattavan välillä.

On tärkeää, että tulkki tuntee minut erittäin hyvin ja pystyy rohkaisemaan ja tukemaan minua asioiden oikein ilmaisussa.

Mikäli tulkki vaihtuisi usein, aiheuttaisi se minulle lisää vaikeuksia puheentuottoon ja näenkin, ettei siitä tulisi yhtään mitään.

Yhteistyö tulkien kanssa on sujunut mutkattomasti, ja tulkin avulla olen saanut terveyteen ja talouteen liittyviä asioita kuntoon. Minun elämää helpottaa suunnattomasti se, että on joku ihminen, joka tukee minua sellaisissa asioissa, joihin en itse pysty.

On paljon asioita, jotka pystyn hoitamaan itsenäisesti, kun asia on minulle selkeytetty ja luettu uudelleen, esimerkiksi lääkärillä käynnin aika, paikka ja toimenpiteet.

Asioimistilanteissa on joskus myös hyvä, että tulkki on mukana selkeyttämässä toiveitani ja tarpeitani, jotta asia tulee varmasti oikein ilmaistua.

Tulkki tukee ja mahdollistaa itsenäistä toimintaani, enkä ole koko ajan riippuvainen läheisteni avusta.

Mari, kirjoitus on laadittu yhdessä puhevammaisten tulkin kanssa

Tietosuojaseloste