Vammaislakien uudistus

Vammaislainsäädännön uudistuksessa yhdistetään ja uudistetaan laki kehitysvammaisten erityishuollosta ja vammaispalvelulaki.

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on annettu syksyllä 2018, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021.

Vammaislakien uudistuksen tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden tarvitsemista erityispalveluista säädetään uudessa erityislaissa, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaisryhmiä.

Uuden vammaispalveluita koskevan lain tarkoituksena on

1) toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa

2) ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden toteutumista

3) edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista

4) turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Tietosuojaseloste