Vertaistuki

Vertaistuki on vapaaehtoista toimintaa, jossa samaa kokeneet ihmiset jakavat kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan ja auttavat ratkomaan ongelmia uudessa elämäntilanteessa.

Vertaistuki voi olla keskustelua, kuuntelua tai toimintaa. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa järjestää vertaistukea. Vertaistuki voi olla kokemusten vaihtoa kasvotusten kahden kesken tai ryhmässä. Vertaistukea voi hakea ja saada myös verkossa toimivista keskustelupalstoista. 

Vertaistuki voi olla kansalaisista itsestään lähtevää tai vammais- ja omaisjärjestöjen organisoimaa toimintaa. Vertaistukea voidaan liittää myös kuntoutustoimintaan kuten sopeutumisvalmennukseen

Mistä?

Vertaistukeen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä omassa kotikunnassa toimiviin vammais- ja vapaaehtoisjärjestöihin tai näihin valtakunnallisiin toimijoihin.

Aivoliiton vertaistuki AVH:n sairastaneille ja omaisille

Aivoliiton vanhempainryhmä "Vuorovaikutuksen avaimet"

ALS ja elämä -hanke (Uudenmaan Lihastautiyhdistys)

Autismiliitto

Jaatinen

Kansalaisareena ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Leijonaemot

Puhevammaisten Vertaistukiyhdistys eli Puhva

Suomen CP-Liitto

Tietosuojaseloste