Viestin valinta ja osoittaminen

henkilö osoittaa sormella kuvaa kommunikointikansiosta

Puhetta korvaavan viestin voi osoittaa kuvista.

Viestit valitaan joko suppeammasta tilannekohtaisesta sanastosta tai laajasta kommunikointisanastosta, joka sisältää ydinsanastoa sekä useita eri aiheluokkia (kategorioita).

Tilannekohtaisessa kommunikointisanastossa, kuten kommunikointitaulussa, kaikki viestivaihtoehdot ovat yhdellä näkymällä. Viestin valinta käy nopeasti, mutta viestintämahdollisuudet ovat rajalliset.

Laajemmissa kommunikointisanastoissa, kuten kommunikointikansioissa, viestit haetaan eri luokista (kategorioista). Kun sanasto on monisivuisessa kansiossa, käyttäjän täytyy muistaa, miten sanasto on luokiteltu sekä pitää mielessä tekeillä oleva viesti samalla, kun selaa sanastoa.

Kommunikointikansio voi olla myös yhdistelmä, jossa on ydinsanastoa arkipäivän tilanteisiin sekä tilannekohtaisia kommunikointitauluja.

Viestin osoittaminen kommunikointitaulusta ja -kansiosta

Viestit osoitetaan tyypillisesti kädellä silloin, kun henkilö pystyy selaamaan kommunikointikansiota itse.

Jos selaaminen ja osoittaminen ei onnistu käsin, sen voi tehdä myös katseella. Apuvälineenä voi olla katsekehikko, jossa on vain muutama kuvavaihtoehto. Katsekehikossa voi olla myös aakkoset. Aina ei tarvitse kirjoittaa koko sanaa vaan sanan alkukin voi riittää.

Sanaston selaus ja viestien läpikäynti voi tapahtua myös avustettuna. Kun keskustelukumppani lukee viestivaihtoehdot ääneen, niin puhevammainen ihminen osoittaa valintansa jollakin yhteisesti sovitulla eleellä. Tällaisesta sanaston selaustavasta käytetään myös termiä auditiivinen askellus (ääniselaus). Englanninkielisissä lähteissä käytetään termejä partner-assisted scanning tai listener-assisted scanning.

Esittelyvideo POLKU-kommunikointikansiosta, jonka käyttö perustuu kumppanin avustuksella tapahtuvaan selaukseen. Lähde: Kehitysvammaliiton Tikoteekki / Paputuubi.

Viestin valinta kommunikointilaitteesta

Kommunikointilaitteesta ja kommunikointiohjelmasta viestit valitaan tyypillisesti koskettamalla sormella tai käyttämällä askellustoimintoa ulkoisten kytkinten välityksellä.

Jos kommunikointilaitteena on tabletti, kosketuksen asetuksia voi muokata sekä tabletin että kommunikointiohjelman asetuksista.

Jos kommunikointilaitteena on tietokone ja standardihiiren käyttö on haasteellista, apuvälineenä voi kokeilla erikoishiirtä.

Erilaiset kytkimet mahdollistavat laitteen käytön millä tahansa kehon liikkeellä. Kytkimet liitetään tietokoneeseen sovittimen avulla. Tutustu erilaisiin kytkimiin.

Ennen valintaa viestejä voi selata kuuntelemalla. Silloin koko sanastoa ei tarvitse muistaa ulkoa.

näkymä kommunikointiohjelman viestivalikosta, jossa on oranssi kehys osoittamassa askelluksen etenemistä.

Näkymä kommunikointiohjelman viestivalikosta, jossa oranssi kehys osoittaa askelluksen etenemisen. Askellus etenee rivin valinnasta yksittäisen merkin valintaan.

Kommunikointilaitteissa ja -ohjelmissa on kaksi askellustapaa: automaattinen ja manuaalinen.

Automaattista askellusta käytetään yhdellä tai kahdella kytkimellä. Ensimmäinen kytkinkontakti käynnistää, toinen valitsee aktiivisena olevan kohteen. Automaattinen askellus etenee ennalta määritellyllä nopeudella, jolloin valinta edellyttää tarkkaa ajoitusta.

Manuaalista askellusta ohjataan kahdella eri kytkimellä tai kaksitoimisellä kytkimellä (esimerkiksi imu-puhalluskytkin). Ensimmäisellä kytkimellä selataan kohteita ja toisella tehdään valinta. Vaihtoehtojen selaaminen edellyttää useita peräkkäisiä kytkinkontakteja, mutta ne voi tehdä omaan tahtiin.

Lisätietoa kommunikointilaitteista ja -ohjelmista:

kommunikointiohjelmat

puhelaitteet

laitteet, joilla kirjoitetut viestit voi tuottaa puheena

Tietosuojaseloste