Viestin valinta ja osoittaminen

henkilö osoittaa sormella kuvaa kommunikointikansiosta

Puhetta korvaavan viestin voi osoittaa kuvista.

Viestit valitaan joko suppeammasta tilannekohtaisesta sanastosta tai laajasta kommunikointisanastosta, joka sisältää ydinsanastoa sekä useita eri aiheluokkia (kategorioita).

Tilannekohtaisessa kommunikointisanastossa, kuten kommunikointitaulussa, kaikki viestivaihtoehdot ovat yhdellä näkymällä. Viestin valinta käy nopeasti, mutta viestintämahdollisuudet ovat rajalliset.

Laajemmissa kommunikointisanastoissa, kuten kommunikointikansioissa, viestit haetaan eri luokista (kategorioista). Kun sanasto on monisivuisessa kansiossa, käyttäjän täytyy muistaa, miten sanasto on luokiteltu sekä pitää mielessä tekeillä oleva viesti samalla, kun selaa sanastoa.

Kommunikointikansio voi olla myös yhdistelmä, jossa on ydinsanastoa arkipäivän tilanteisiin sekä tilannekohtaisia kommunikointitauluja.

Viestin osoittaminen kommunikointitaulusta ja -kansiosta

Viestit osoitetaan tyypillisesti kädellä silloin, kun henkilö pystyy selaamaan kommunikointikansiota itse.

Jos selaaminen ja osoittaminen ei onnistu käsin, sen voi tehdä myös katseella. Apuvälineenä voi olla katsekehikko, jossa on vain muutama kuvavaihtoehto. Katsekehikossa voi olla myös aakkoset. Aina ei tarvitse kirjoittaa koko sanaa vaan sanan alkukin voi riittää.

Sanaston selaus ja viestien läpikäynti voi tapahtua myös avustettuna. Kun keskustelukumppani lukee viestivaihtoehdot ääneen, niin puhevammainen ihminen osoittaa valintansa jollakin yhteisesti sovitulla eleellä. Tällaisesta sanaston selaustavasta käytetään myös termiä auditiivinen askellus (ääniselaus). Englanninkielisissä lähteissä käytetään termejä partner-assisted scanning tai listener-assisted scanning.

Esittelyvideo POLKU-kommunikointikansiosta, jonka käyttö perustuu kumppanin avustuksella tapahtuvaan selaukseen. Lähde: Kehitysvammaliiton Tikoteekki / Paputuubi.

Viestin valinta kommunikointilaitteesta

Puhelaitteessa ja kommunikointiohjelmassa viestit valitaan tyypillisesti sormella tai käyttämällä askellustoimintoa ulkoisten kytkinten välityksellä. Askellustoiminto mahdollistaa laitteen käytön millä tahansa kehon liikkeellä. Tutustu erilaisiin kytkimiin.

Viestejä voi selata myös kuuntelemalla. Ääniselauksen vuoksi koko sanastoa ei tarvitse muistaa ulkoa.

näkymä kommunikointiohjelman viestivalikosta, jossa on oranssi kehys osoittamassa askelluksen etenemistä.

Askelluksen osoitin erottuu kuvassa oranssina kehyksenä. Askellus etenee rivin valinnasta yksittäisen merkin valintaan.

Kommunikointilaitteissa on kaksi askellustapaai: automaattinen ja manuaalinen.

Automaattinen askellus toimii yhdellä kytkimellä. Ensimmäinen kytkinkontakti käynnistää askelluksen, toinen valitsee aktiivisena olevan kohteen. Askellus etenee ennalta määritellyllä nopeudella ja vaatii tarkkaa ajoitusta valinnassa.

Manuaalinen askellus toimii kahdella eri kytkimellä tai kaksitoimisellä kytkimellä (esimerkiksi imu-puhalluskytkin). Ensimmäinen selaa kohteita ja toinen valitsee. Selaaminen vaatti useita peräkkäisiä kytkinkontakteja, mutta ne voi tehdä omaan tahtiin.

Tietosuojaseloste