Virikkeitä haju- ja makuaistille

Näille sivuille on koottu erilaisia virikemateriaaleja, jotka sopivat erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisille ihmisille. Vaikeasti vammaisen ihmisen on tärkeää saada kokea monipuolisesti erilaisia aistikokemuksia vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa. Virikkeellinen ympäristö rohkaisee tutkimaan, kokeilemaan ja jakamaan kokemuksia toisten ihmisten kanssa.

Seuraavia virikkeitä käyttämällä kumppanin on mahdollista kokea monipuolisesti erilaisia, toisistaan erottuvia haju- tai makuelämyksiä. Lisäksi päivittäisten toimien kuten ruokailun, kylpemisen tai ulkoilun aikana voidaan tarjota mahdollisuuksia erilaisiin haju- ja maistimuksiin.

Haju- ja makuaistimukset herättävät usein erilaisia tunnereaktioita sekä muistoja aiemmin koetuista tilanteista ja kokemuksista. Yhteisessä tilanteessa onkin tärkeää antaa riittävästi aikaa haju- tai makuaistimukseen tutustumiseen ja kokemuksen jakamiseen yhdessä keskustellen.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset haju- ja makuaistia aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania mukaan yhteiseen tekemiseen sekä auttavat häntä pitämään yllä kontaktia ja mielenkiintoa. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistien yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Ostettavat virikemateriaalit

Itsevalmistettavat virikemateriaalit

Lähteet

Kaupallisten materiaalien esittelyt: Tikoteekin OIVA-hanke.
Itse valmistettavat virikemateriaalit perustuvat Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksen Idiksiä-kansioon (Siikström-Kurki, M., Turunen, S. & Saarela, M. 1995).
Valokuvat: Maiju Mäki. Piirrokset: Elina Vanninen.

Tietosuojaseloste