Virikkeitä näköaistille

Näille sivuille on koottu erilaisia virikemateriaaleja, jotka sopivat erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisille ihmisille. Vaikeasti vammaisen ihmisen on tärkeää saada kokea monipuolisesti erilaisia aistikokemuksia vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa. Virikkeellinen ympäristö rohkaisee tutkimaan, kokeilemaan ja jakamaan kokemuksia toisten ihmisten kanssa.

Seuraavien materiaalien avulla tarjottavien näköaistimuksien tarkoitus on herättää kumppanin mielenkiinto yhteiseen tekemiseen sekä näön ja katseen monipuoliseen käyttöön.

Kumppanille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisiin näköaistimuksiin ja siihen, miltä esineet ja asiat näyttävät. Valaisevien esineiden avulla voidaan aktivoida näköaistia sekä harjaannuttaa katseen kohdistamista, katseella seuraamista sekä silmän ja käden yhteistyötä.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset näköä aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania kontaktiin ja auttavat pitämään hänen mielenkiintoaan yllä. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistin yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset näkökykyyn ja näönkäyttöön liittyvät erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Ostettavat virikemateriaalit

 Itsevalmistettavat virikemateriaalit

Lähteet

Kaupallisten materiaalien esittelyt: Tikoteekin OIVA-hanke.
Itse valmistettavat virikemateriaalit perustuvat Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksen Idiksiä-kansioon (Siikström-Kurki, M., Turunen, S. & Saarela, M. 1995).
Valokuvat: Maiju Mäki. Piirrokset: Elina Vanninen.

Tietosuojaseloste