Virikkeitä tuntoaistille

Näille sivuille on koottu erilaisia virikkeitä, jotka sopivat erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisille ihmisille. Vaikeasti vammaisen ihmisen on tärkeää saada kokea monipuolisesti erilaisia aistikokemuksia vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa. Virikkeellinen ympäristö rohkaisee tutkimaan, kokeilemaan ja jakamaan kokemuksia toisten ihmisten kanssa.

Seuraavia materiaaleja käyttämällä kumppanille voidaan tarjota monipuolisia tuntokokemuksia. Yhteisissä tilanteissa kumppani voi tutustua tunnustelemalla erilaisiin esineisiin ja niiden ominaisuuksiin, vastaanottaa erilaisia hänelle tarjottuja tuntoaistimuksia sekä saada kokemuksia omasta kehostaan ja sen rajoista.

Tunnustelemalla ja kokeilemalla kumppanin on mahdollista saada muita aistikokemuksia täydentävää tietoa. Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset tuntoaistia aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania kontaktiin ja auttavat pitämään hänen mielenkiintoaan yllä. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistin yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset tuntoaistiin liittyvät erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Ostettavat virikemateriaalit

Itsevalmistettavat virikemateriaalit

Lähteet

Kaupallisten materiaalien esittelyt: Tikoteekin OIVA-hanke.
Itse valmistettavat virikemateriaalit perustuvat Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksen Idiksiä-kansioon (Siikström-Kurki, M., Turunen, S. & Saarela, M. 1995).
Valokuvat: Maiju Mäki. Piirrokset: Elina Vanninen.

Tietosuojaseloste