Vuorovaikutuksen kehittäminen yhteisössä

kehitysvammainen henkilö työntekijän sylissä, taputtavat käsiään yhdessä ja nauravat

Puhevammaisten henkilöiden yhteisöissä korostuvat työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot. Kuva: Pekka Elomaa.

Henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tehokkainta, kun koko yhteisö osallistuu siihen. Tällä sivulla esitellään yhteisöille suunnattuja vuorovaikutusta kehittäviä toimintamalleja.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen perustuu tilanteiden havainnointiin, havainnoinnissa voidaan hyödyntää myös videointia. Lisätietoa videoinnin käytöstä vuorovaikutuksen kehittämisessä.

OIVA-vuorovaikutusmalli®

OIVA-vuorovaikutusmallin tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta yhteisöissä, joissa elää puhevammaisia ihmisiä.

Työskentelyn tavoitteena on oppia yhä osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi yhteisön puhevammaisille jäsenille ja löytää sellaisia vuorovaikutustapoja, jotka edistävät puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoa OIVA-vuorovaikutusmallista (Tikoteekki)

Muita vuorovaikutusmalleja

HYP-toimintamalli sitouttaa työntekijät päivittäisiin yhdessäolon hetkiin tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.

Voimauttava vuorovaikutus on toimintamalli, jossa käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja, kun kommunikoidaan vaikeasti kehitysvammaisten tai autismin kirjon henkilöiden kanssa.

Hoivalluksia on verkkomateriaali muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille.

Tietosuojaseloste