Papunetin tehtävät

Suomessa elää tuhansia ihmisiä, jotka eivät kommunikoi puhumalla tai joille puheen ymmärtäminen on vaikeaa. Papunet tarjoaa tietoa, apua ja erilaisia materiaaleja näille ihmisille sekä heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille. Papunetin kaiken toiminnan tavoitteena on, että puhevammaiset ja kaikki muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat ihmiset voivat ilmaista itseään, tulla kuulluiksi ja osallistua yhteiskuntaan.

Papunet tarjoaa myös puhevammaisille ja kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuuden yhteydenpitoon. Papunetissä on ollut käynnissä Somettamalla uutta kohtaamista -hanke, jossa on kehitetty helppokäyttöinen Kohdataan-palvelua. Palvelun kautta voi tutustua turvallisesti uusiin ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneet samanlaisista asioista.

Lisäksi Papunet on verkkosivujen saavutettavuuden asiantuntija ja tarjoaa tietoa, ohjeita ja koulutusta saavutettavien verkkosivujen toteutuksesta. Lisätietoa aiheesta on saavutettavuussivuilla.

Kaikki Papunetin sisällöt ovat käyttäjien saatavilla ilmaiseksi. Papunetin sisältöjä tehdään ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja alan toimijoiden kanssa.

Papunet on osa Kehitysvammaliittoa. Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Papunet Facebookissa

Papunet Twitterissä    

Paputuubi   

Taustaa

Papunet aloitti toimintansa vuonna 2001 Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin interaktiivinen palveluverkko Internetissä -projektina. Projekti toteutettiin yhteistyössä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, Autismi- ja Aspergerliiton, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf:n, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Suomen CP-liiton kanssa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Papunet muuttui Kehitysvammaliiton pysyväksi toiminnaksi vuonna 2004.

Tietosuojaseloste