Saamelaisten kansallispäivä


Saamelaiset
ovat Pohjois-Euroopan
alkuperäiskansa.
Saamelaisilla on oma
kieli
ja
kulttuuri.
Saamelaisten kansallispäivää
vietetään
6. helmikuuta.
Suomessa
asuu
10 000 saamelaista.
Saamen kieliä puhutaan
Lapin pohjoisosissa.
Televisiossa kerrotaan uutisia
saamen kielellä.
Saamelaisia
asuu
myös
Ruotsissa,
Norjassa
ja
Venäjällä.
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste