Kommunikointitauluja museovierailuille

Lähteet 

Materiaalit on tuotettu Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena -hankkeessa (2012–2013) sekä Selkokieli ja kuvakommunikointi Helinä Rautavaaran museon naamio- ja musiikkimatkapajojen toteutuksessa -hankkeessa (2013–2014).

Lisätietoa Papunetin hankkeista.

Tietosuojaseloste