Saavutettavuus

Saavutettavilla verkkopalveluilla voidaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta. Kun palveluista tehdään saavutettavia ja helppokäyttöisiä, kaikkien on mahdollista käyttää niitä yhdenvertaisesti vammoista tai toimintarajoitteista riippumatta.

Papunetin saavutettavuussivuilta saat tietoa siitä, kuinka voit suunnitella, kehittää ja arvioida verkkosivujen saavutettavuutta. Papunetin saavutettavuussivuilla kerrotaan kattavasti saavutettavuuden eri osa-alueista. Voit myös tutustua Papunetin saavutettavuuskoulutuksiin ja saavutettavuuden arviointipalveluihin.