Toimintamalleja ja menetelmiä

Vuorovaikutusta ja osallisuutta tukevia toimintamalleja sekä menetelmiä voidaan hyödyntää kuntoutuksessa ja arjen vuorovaikutustilanteissa.