Toimintamalleja muissa sivustoissa

Sivulla kerrotaan myös muista toimintamalleista ja menetelmistä, jotka tukevat vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä niiden harjoittelua ja oppimista.

Toimintamallit ovat aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Otathan yhteyttä, jos listasta puuttuu toimintamalli, jota sinä käytät tai kehität. Voit laittaa viestiä osoitteeseen papunet@kvl.fi.

Aivovoimaa – liikuntaneuvonnan työkaluja (Aivoliitto)

  • Aivovoimaa-työkirja helpottaa keskustelua kun asiakkaalla on pulmia vuorovaikutuksessa esim. afasian, heikentyneen kuulon tai huonon suomen kielen vuoksi. Materiaali on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

AVH puheeksi – perhetuen toimintamalli (Aivoliitto)

  • AVH puheeksi -toimintamalli on kehitetty perheen ja läheisten tueksi. Mallin materiaalit auttavat perhettä jäsentämään muuttunutta arkea ja toimivat muistin tukena keskusteluissa ammattilaisen kanssa. Ammattilaista malli auttaa tunnistamaan ne arjen osa-alueet, joissa perhe tarvitsee tukea.

Kehitysvammaisen ihmisen päätöksenteon tukeminen (Verneri.net)

  • Päätöksenteon tukemisen lähtökohtana on ajatus siitä, että jokainen, myös apua tarvitseva ihminen kykenee tekemään päätöksiä. Se edellyttää ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Kehitysvammaliiton Tikoteekki on yhdessäKehitysvammaisten Tukiliiton kanssa muotoillut periaatteet päätöksenteossa tukemiseen.

Theraplay (Suomen Theraplay Yhdistys)

  • Theraplay on vuorovaikutukseen ja leikkiin perustuva lyhytterapia, jossa mukana ovat aina sekä lapsi että tämän hoitaja. Theraplay perustuu varhaiseen vuorovaikutukseen, jossa vahvistetaan kiintymyssuhdetta, itsetuntoa ja kykyä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Omin sanoin -hanke (Muistiliitto)

  • Kaksivuotisen hankkeen (2023–2025) tavoitteena on tunnistaa muistisairaille soveltuvat kommunikoinnin tuen keinot ja vahvistaa vuorovaikutusta muistisairaiden kanssa. Hankkeessa kootaan käytännön menetelmiä ja kehitetään toimintamalli, joka tukee muistisairaan tarpeiden ja mielipiteiden ilmaisemista, vahvistaa osallisuutta ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeessa keskitytään muistisairaiden oman äänen esiintuomiseen ja levitetään tietoa siitä, kuinka läheinen tai toinen ihminen voi mukauttaa omaa ilmaisuaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa kommunikoidessaan muistisairaan kanssa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että vuorovaikutus on muutakin kuin sanoja – se on yhdessäoloa ja inhimillisen yhteyden rakentamista kunkin yksilöllisten kommunikointikeinojen puitteissa.

Validaatiomenetelmä (Memocate)

  • Vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin.

Vuorovaikutuksen avaimet (Aivoliitto)

  • Vuorovaikutuksen avaimet hankkeessa ryhmämuotoisella toiminnalla tuetaan perheiden vuorovaikutusta silloin, kun lapsen puheen- ja kielenkehitys viivästyy.

Teksti: Maija Ylätupa, Papunet