Opasvihkoset

Sivulla on Tikoteekin tuottamat tulostettavat oppaat vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen.

Oppaat voi lukea ja tulostaa pdf-tiedostoina. Opassarjan pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia ruudunlukuohjelmaa käytettäessä, mutta vastaavaa sisältöä on myös Papunetin tietosivuilla. Linkit tietosivuille löydät oppaan yhteydestä.

Painettuja oppaita voi tilata Kehitysvammaliiton Tikoteekista ilmaiseksi yhden kappaleen kutakin. Tätä suurempien tilausten vähimmäismäärä on 10 kappaletta, jolloin hinta on 10 euroa (sisältää postituskulut). Lisäkappaleet maksavat 1 e/kpl. Tilaa painetut oppaat osoitteesta tikoteekki@kvl.fi

Viittomat kommunikoinnissa

Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista ja esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun.

Viittomat kommunikoinnissa (pdf)

Tietoa ja materiaaleja Papunetissa: Tukiviittomat kommunikoinnissa

Kohdaten – opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Kohdaten-oppaan tarkoituksena on auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa. Oppaassa kerrotaan, miten ikääntyminen ja etenevä muistisairaus vaikuttavat vuorovaikutukseen. Oppaassa on myös ohjeita siihen, miten vuorovaikutusta voi tukea sairauden eri vaiheissa.

Kohdaten – opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa (pdf)

Tietoa ja materiaaleja Papunetissa: Miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen?

Vuorotellen – Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin

Vuorotellen-oppaassa kerrotaan lapsen vuorovaikutuksen ja kielen kehityksestä syntymästä noin kahden ja puolen vuoden ikään saakka. Oppaassa on tietoa siitä, miten kommunikaatiotaitoja voi vahvistaa vuorovaikutustilanteissa. Oppaassa kerrotaan myös, miten lasta voi tukea silloin, kun kielen kehitys ei etene tavalliseen tapaan.

Vuorotellen – Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin (pdf)

Ruotsiksi: Guide om växelverkan och tidig språkutveckling (pdf)

Englanniksi: A Guide on Interaction and the Early Stages of Development (pdf)

Venäjäksi: Справочник по интерактивности и развитию языка на начальном этапе (pdf)

Inarinsaameksi: Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoid (pdf)

Koltansaameksi: Vuäʹppes vuârrvaikktõʹsse da ǩiõl ooudâs mõõnnmõõžž alggpõõʹjid (pdf)

Pohjoissaameksi: Ofelaš vuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide (pdf)

Tietoa ja materiaaleja Papunetissa: Vuorovaikutuksen tukeminen / Att stöda samspel

Kuvat kommunikoinnissa

Oppaassa kerrotaan, miten kuvia voidaan käyttää ilmaisun välineenä, ymmärtämisen tukena, arjen jäsentämisessä ja kommunikoinnin apuvälineenä.

Kuvat kommunikoinnissa (pdf)

Tietoa ja materiaaleja Papunetissa: Kuvat ja esineet kommunikoinnissa

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin

Oppaassa kerrotaan tietoteknisistä apuvälineratkaisuista, joilla tarkoitetaan erilaisia tietokoneita, ohjaimia, ohjelmia ja oheislaitteita. Lisäksi oppaassa kerrotaan, mihin tarkoituksiin ja millä apuvälineillä tietokonetta voidaan käyttää silloin, kun henkilön toimintakyky on heikentynyt sairauden, vamman tai kehitysviivästymän vuoksi. Oppaassa kuvataan myös lyhyesti apuvälineen hankintaprosessia.

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin (pdf)

Tietoa Papunetissa: Kommunikoinnin apuvälineet

Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin

Oppaassa kerrotaan miten kommunikoinnin apuvälinepalveluita saa ja mitä laadukkaiden palveluiden tulisi sisältää. Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää kommunikoinnin arviointia, johon kuuluvat muun muassa apuvälineen kokeilu, yksilöiminen, käytön ohjaus ja seuranta.

Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin (pdf)

Tietoa Papunetissa: Kommunikoinnin kuntoutus ja apuvälinepalvelut

Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa

Oppaassa kerrotaan, mitä mahdollisuuksia tietokoneohjelmien hyödyntäminen tuo kuntoutukseen, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Lisäksi kerrotaan tekijöistä, jotka vaikuttavat ohjelmien valintaan. Oppaassa on tietoa myös siitä, miten harjoituksia ja tietokoneohjelmiin liittyviä oheismateriaaleja voidaan suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan tai millaisia tietokoneen käyttötapoja voi valita, jos tavallisen hiiren tai näppäimistön käyttäminen ei ole mahdollista.

Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa (pdf)

Tietoa Papunetin helppokäyttöisistä peleistä ja tehtävistä Pelit ja tehtävät

Tietoa Papunetissa: Apuvälineiden ohjaintavat ja helppokäyttöisyys

Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta

Oppaassa kerrotaan puhevammaisten tulkkauspalvelun sisällöstä, hakemisesta ja käyttämisestä.

Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta (pdf)

Ruotsiksi: Guide om tolktjänst för talhandikappade (pdf)

Tietoa Papunetin sivulla Tulkkauspalvelu

Passi yhteiseen kieleen

Oppaassa kerrotaan muun muassa yksilöllisen kommunikointipassin suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttämisestä.

Passi yhteiseen kieleen (pdf)

Tietoa ja materiaaleja Papunetissa: Kommunikointipassi

Toimimalla osallisuuteen

Oppaan tarkoituksena on auttaa lähihenkilöitä aktivoimaan vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta. Opas sisältää tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja. Oppaan ideoita voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa.

Toimimalla osallisuuteen (pdf)

Tietoa ja materiaaleja Papunetissa: Aistit – kanava vuorovaikutukseen

Lähde

Oppaat on tuottanut Kehitysvammaliiton Tikoteekki.