Kommunikointipassi

Kommunikointipassi on väline, jonka avulla voi kertoa itsestään ja kommunikointikeinoistaan uusille keskustelukumppaneille.

Kommunikointipassiin kootaan tieto kaikista niistä tavoista, joilla henkilö ilmaisee itseään. Siihen kirjataan myös, millaista tukea hän tarvitsee eri tilanteissa ja millä tavoin keskustelussa voi helpottaa viestien ymmärtämistä.

Kommunikointipassi on keino varmistaa, että tieto esimerkiksi lapsen yksilöllisistä kommunikointitavoista siirtyy päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin tai kun aikuinen muuttaa uuteen yhteisöön. Passin avulla voi lisätä myös henkilön osallistumista esimerkiksi palvelusuunnitelmakokouksissa, sillä passin avulla voi kertoa itselle tärkeistä asioista. Kun kommunikointipassi tehdään digitaaliseen muotoon (digipassi), asioista voi kertoa tekstin ja valokuvien lisäksi video- ja äänitallenteiden avulla.

Tämä kommunikointipassi on tehty videon muotoon. Toteutus: Janette Kotonen / Valteri-koulu Ruskis.

Kommunikointipassin sisältö

Passi voi olla tulostettava käyntikortti tai monisivuinen vihko. Kun kommunikointipassi tehdään digitaaliseen muotoon, asioista voi kertoa tekstin ja valokuvien lisäksi video- ja äänitallenteiden avulla. Kommunikointipassin sisällöstä päättää passin omistaja ja tarvittaessa häntä edustava läheinen. Kommunikointipassin sisällön suunnittelussa voi käyttää apuna lomaketta, joka sisältää välineitä yksilöllisten olemuskielisten viestien havainnointiin ja kirjaamiseen. Tutustu olemuskieliset ilmaisuni -lomakkeeseen.

Kommunikointipassissa voi olla esimerkiksi seuraavia asioita.

  1. Tietoa minusta (passin omistajan esittely)
  2. Muuta tärkeää tietoa, (Kommunikointikumppanin kannalta oleellinen tieto passin omistajan kommunikoinnista sekä vuorovaikutuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista tavoista tukea niitä.)
  3. Näin kommunikoin. (Kuvaus tärkeimmistä kommunikointitavoista ja viestien merkityksistä.)
  4. Näin kommunikoit kanssani. (Miten kumppanin kannattaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteessa.)
  5. Minulle tärkeitä asioita, ihmisiä tai paikkoja.
  6. Asioita, joista en pidä.
  7. Vahvuuksiani (asioita, joita passin omistaja osaa ja joissa hän on hyvä tai joita hän harjoittelee)
  8. Tue minua näin.

Muista tietoturva!

Kommunikointipassi on aina henkilökohtainen ja sisältää henkilötietoja. Siksi myös passin säilytys on mietittävä niin, että henkilöön liittyvät tiedot ovat suojassa ulkopuolisilta eikä tietoja voi käyttää väärin.

Tee passi aina yhdessä passin omistajan tai hänet hyvin tuntevien ihmisten kanssa. Sillä varmistat, että passissa kerrotaan juuri niistä asioista, joista passin omistaja haluaa kertoa ja jotka ovat hänelle tai hänen kannaltaan tärkeitä. Näin varmistat myös, että passin omistaja ja/tai hänen läheisensä hyväksyy sisällössä esitetyt henkilökohtaiset asiat.

Vaikeasti vammaisen henkilön kommunikointipassi tehdään usein jonkun toisen henkilön käytössä olevalla laitteella: kotona perheenjäsenen ja asumispalvelussa työntekijän laitteella. Näissä tilanteissa passin käyttöön ja turvalliseen säilytykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä passi sisältää henkilökohtaista tietoa. Lisäksi lupa tarvitaan aina, kun henkilöä valokuvataan tai videoidaan kommunikointipassia varten.

Kokoa passiin ainoastaan asiat, jotka tukevat vuorovaikutusta passin omistajan kanssa ja liittyvät passin omistajaan. Jos sisällössä kerrotaan nimiä tai esitetään valo- ja videokuvia muista ihmisistä, pyydä heiltä niihin luvat. Näin varmistat, ettei passi tahattomasti loukkaa kolmannen osapuolen yksityisyyden suojaa.

Käytä passin rakentamiseen ja jakamiseen ainoastaan sellaisia digitaalisia sovelluksia tai internetalustoja, joiden tietoturvaan voit luottaa. Varmista näiden alustojen tietoturvaselosteet ja myös tavat, joilla voit poistaa tuottamasi sisällöt pysyvästi ja tietoturvallisesti.

Muista, että kommunikointipassi on aina henkilökohtainen. Passin omistaja päättää, kenelle hän passinsa näyttää. Sovi passin omistajan tai häntä edustavan läheisen kanssa, missä muodossa ja kuka saa luvan tutustua passin sisältöön silloin, jos passin omistaja ei voi itse esitellä passiaan. Varmista myös, että passia säilytetään tietoturvallisesti.

Muista, että tietojen oikeasta käsittelystä on vastuussa henkilö, jolle tiedot on annettu käyttöön. Hän vastaa myös siitä, ettei tietoja käytetä väärin.

Lisätietoa

Tulostettavia ja muokattavia kommunikointipasseja (Savon Vammaisasuntosäätiö)

Välineitä ja ohjeita digipassin tekemiseen

Passi yhteiseen kieleen ja muut Tikoteekin julkaisemat opasvihkoset

Teksti: asiantuntija Katja Burakoff / Kehitysvammaliiton Tikoteekki