Olemuskieliset ilmaisuni

Olemuskieliset ilmaisuni on väline ja työkalu yksilöllisten olemuskielisten viestien havainnointiin ja kirjaamiseen.

Lomakkeeseen kirjataan kaikki ne ilmaisut, jotka olemuskielellä viestivällä henkilöllä on käytössään. Lomakkeen avulla lähi-ihmiset voivat välittää toisilleen tietoa siitä, mitä henkilön yksilölliset eleet, kehonkieli, ilmeet, ääntely ja toiminta tarkoittavat. He voivat sopia yhdessä myös siitä, miten heidän tulisi vastata näihin viesteihin.

Esimerkki olemuskielisten ilmaisujen kirjaamisesta lomakkeelle. Havainnot kirjataan minä-muotoon ja niissä kuvaillaan, mitä henkilö tekee, mitä hän sillä tavoin ilmaisee ja miten kumppani voi vastata ilmaisuun.

Tulostettava lomake ja malli täytöstä

Olemuskieliset ilmaisuni (tyhjä lomake, docx)

Olemuskieliset ilmaisuni (MALLI täytöstä, pdf)

Mitä hyötyä olemuskielisten ilmaisujen havainnoimisesta ja tiedon koostamisesta on?

Usein ajattelemme, että luonnollisia eleitä on helppo tulkita (esim. pään pois kääntäminen = ei / en halua). Joillekin puhevammaisille ihmisille on kuitenkin saattanut muodostua yksilöllisiä tapoja viestiä. Esimerkiksi maiskuttelu voi tarkoittaa jollakin henkilöllä ”Olen janoinen”, kun taas toisella maiskuttelu on merkki siitä, että hän on iloinen ja tyytyväinen. Läheiset ihmiset ovat yleensä oppineet tulkitsemaan näitä viestejä, mutta on tärkeää, että myös muut kommunikointikumppanit osaavat tulkita ja ymmärtää henkilön ainutlaatuista viestintää.

Kenen kanssa havainnointityövälinettä kannattaa käyttää?

Olemuskieliset ilmaisuni -lomake on havainnoinnin työväline ja siitä hyötyvät erityisesti ihmiset, joiden kommunikoinnin onnistuminen riippuu lähi-ihmisten taidosta tulkita ja vastata heidän viesteihinsä. Lähi-ihmiset voivat kehittyä taidoissaan, kun heillä on käytettävissään esimerkkejä siitä, miten ja mitä henkilö yrittää ilmaista ja miten heidän itsensä kannattaisi vastata näihin kommunikointiyrityksiin.

Miten lomaketta käytetään?

Tutustu ja vietä aikaa henkilön kanssa, jonka ilmaisukeinoja alat kirjata. Havainnoi häntä erilaisissa arjen tilanteissa. Keskustele lisäksi niiden ihmisten kanssa, jotka tuntevat hänet hyvin ja jotka ovat hänen vuorovaikutuskumppaneinaan erilaisissa ympäristöissä.

1. Suunnittele, havainnoi ja kuvaile käyttäytymistä, eli mitä henkilö tekee. Pohdi tässä vaiheessa:

  • Mitä toimintoja alat listata?
  • Milloin ja missä tietty käyttäytyminen ilmenee eli missä tilanteissa sinun olisi hyvä tehdä havaintoja?
  • Miten kuvailisit käyttäytymistä mahdollisimman selkeästi?
  • Mitä useimmat ihmiset (pääasialliset vuorovaikutuskumppanit) tulkitsevat käyttäytymisen tarkoittavan?
  • Mikä on paras tapa vastata viestiin?

2. Kokoa ja tee lisää tulkintoja käyttäytymisestä.

Kirjaa ylös, mitä tietyt toiminnat voisivat tarkoittaa. Henkilö saattaa käyttää samaa ilmaisukeinoa eri asioiden kommunikoimiseen eri tilanteissa. Joskus lähi-ihmisillä saattaa myös olla keskenään erilaisia tulkintoja ja sen vuoksi on tärkeää keskustella heidän kanssaan ja yrittää löytää yhteinen näkemys. Muista tarkistaa tutuilta ihmisiltä, että he ovat samaa mieltä kanssasi ja että olet kirjannut asiat oikein. Valokuvat tai lyhyet videot saattavat myös helpottaa muita ymmärtämään paremmin henkilön kommunikointia.

Olemuskieliset ilmaisuni -taulukkoa voi alkaa tässä vaiheessa täydentää. Voit kirjata taulukkoon yksittäisiä viestejä ja niiden merkityksiä tai ryhmitellä viestit esimerkiksi tiettyjen tilanteiden ja niitä kuvaavien otsikoiden alle (esim. ulkoilu, ruokailu, valokuvien katselu). Mikäli käyttäytymiselle on olemassa vaihtoehtoisia tulkintoja, kannattaa nekin kirjata lomakkeelle. Myös se, miten viesteihin olisi hyvä vastata, voi joskus vaihdella tilanteesta toiseen, vaikka pyrkimys olisikin yhtenäiseen vastaamisen tapaan. Erilliset A4- tai A5-kokoiset sivut voi joko laminoida tai laittaa kansion muovitaskuun.

3. Kirjoita minä-muodossa.

Esimerkiksi: ”Kun teen …, se tarkoittaa …”

4. Jaa kokoamasi havainnot eri osa-alueisiin.

Käyttäjää helpottaa, kun jaat kokonaisuuden pienempiin osiin ja otsikoit osiot selkeästi, esimerkiksi vapaa-aika, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, ruokailu, kylpeminen. Kuvaile myös erikseen, miten henkilö ilmaisee, että hän pitää / ei pidä jostakin, tai miten hän viestii kyllä / ei.

5. Tiedota muille.

Päivittäisten vuorovaikutuskumppaneiden ja mahdollisten uusien kumppaneiden on tärkeää tietää sanastosta. Kopio Olemuskieliset ilmaisuni -koosteesta tulisi olla helposti kaikkien saatavilla.

6. Päivitä lomaketta.

Olemuskieliset ilmaisuni -kooste tulisi päivittää esimerkiksi vuosittain ja varmistaa, että sisältö vastaa henkilön sen hetkistä kommunikointia.

Lomakkeen säilytys

On tärkeää huolehtia siitä, että Olemuskieliset ilmaisuni -kooste kulkee henkilön mukana ympäristöstä toiseen ja että se löytyy helposti silloin, kun sitä tarvitaan. Huolehdi siis, että koottu tieto on tuotettu kestävään ja mukana kuljetettavaan muotoon. Yksinkertaisimmillaan Olemuskieliset ilmaisuni -kooste voi olla yksi laminoitu A4-sivu tai koosteen voi liittää osaksi laajempaa henkilökohtaista portfoliota. Lomaketta voi käyttää myös apuna kommunikointipassin suunnittelussa. Lue lisää kommunikointipassista.

Tallenna kokoamasi tieto sähköisessä muodossa tietokoneelle. Voit jakaa tiedostosta kopioita esimerkiksi muistitikulla muihin ympäristöihin, mikäli henkilö itse tai häntä edustava läheinen antaa siihen luvan. Varmista myös, että Olemuskieliset ilmaisuni -koostetta säilytetään tietoturvallisesti.

Lähde

Scope (2016). The Connecting Me Tool Kit – Part 2. A resource to support people with communication difficulties to fully participate in their planning of individualised services using a co-design approach.

Teksti ja materiaalit: asiantuntija Katja Burakoff / Kehitysvammaliiton Tikoteekki