Aistit – kanava vuorovaikutukseen

Aistitoimintojen yksilölliset erot on tärkeä tunnistaa, sillä ne vaikuttavat tapaan olla vuorovaikutuksessa sekä keinoihin tukea vuorovaikutusta.