Tietoa

Papunetin Tietoa-sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksesta puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla. Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia. Kun puhekyky ei kehity tai se menetetään, vuorovaikutus on mahdollista sanattomasti sekä puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla.

Lisää tietoa kommunikoinnin ammattilaisille