Olemuskielinen vuorovaikutus

Ihmiset viestivät olemuksellaan koko ajan. Vaikeasti puhe- ja kehitysvammaiselle ihmiselle olemuskieli on usein ainut keino ilmaista itseään ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Olemuskielen merkitys vuorovaikutuksessa korostuu myös silloin, kun puhekyky ja kielelliset taidot ovat heikentyneet esimerkiksi vaikean aivovamman tai pitkälle edenneen muistisairauden takia.

Olemuskielisen vuorovaikutuksen tukeminen