Rohkaisin

Rohkaisin on asenne ja toimintatapa, jonka avulla vahvistetaan puhumattoman, olemuskielisen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja tuetaan häntä tekemään päätöksiä.

Työntekijä keinuttaa asiakasta nostolaitteessa.
Rohkaisin on tarkoitettu olemuskielisille, pääosin ilmeillä, eleillä, liikkeillä ja toiminnalla kommunikoiville nuorille tai aikuisille ja heidän tukijoilleen. Kuva: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Rohkaisin auttaa tutustumaan vaihe vaiheelta olemuskieliseen ihmiseen, tulkitsemaan hänen mieltymyksiään ja lisäämään hänen elämäänsä asioita, joista hän pitää ja on kiinnostunut. Kun tiedetään, millaiset asiat ja tekemiset ovat mieluisia, häntä voidaan tukea tekemään valintoja ja päättämään omaa elämäänsä koskevista asioista. Hän voi elää itsensä näköistä elämää.

Rohkaisin on tarkoitettu olemuskielisille, pääosin ilmeillä, eleillä, liikkeillä ja toiminnalla kommunikoiville nuorille tai aikuisille ja heidän tukijoilleen. Tukijoita ovat esimerkiksi olemuskielisen ihmisen kotona ja päivätoiminnassa työskentelevät ammattilaiset (omaohjaaja, ohjaajat, hoitajat) sekä perheenjäsenet. Rohkaisimesta on hyötyä myös kodin ja päivätoiminnan työntekijöitä konsultoiville ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Rohkaisimen idea on yksinkertainen

Rohkaisinta käytetään osana päivittäistä toimintaa. Rohkaisimessa on kolme selkeää vaihetta.

Valitse aisti

Rohkaisin käynnistetään pohtimalla, millaisista aistimuksista (liike, tunto, maku, haju, näkö, kuulo) olemuskielinen kumppani saattaisi tykätä. Tukija valitsee jonkin aistin.

Kokeile uutta

Tukija tekee hänen kanssaan erilaisia aistikokeiluja ja havainnoi, miten hän reagoi uuteen elämykseen: Kiinnostuuko ja pitääkö hän siitä? Ilmaiseeko hän, ettei pidä vai kertooko hän, että asia on hänelle samantekevä? Kokeiluja toistetaan niin monta kertaa, että ymmärretään varmasti, mitä mieltä olemuskielinen ihminen on.

Toteuta mieluisaa

Kun hänen mielipiteensä tiedetään, voidaan suunnitella ja päättää, miten mieluisia asioita lisätään osaksi päivittäistä toimintaa. Seuraavaksi valitaan uusi aisti ja jatketaan kokeiluja.

Rinnekodeissa työskentelevä vastaava ohjaaja Teemu Mailander haluaa tuoda asiakkaiden elämään mieleisiä asioita. Videolla hän tekee nostolaitteesta keinun. Rohkaisin innostaa häntä kokeilemaan tuttua tekemistä uudella ja erilaisella tavalla ja havainnoimaan, mistä olemuskielinen ihminen tykkää. Kokeiluissa vain luovuus on rajana. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Rohkaisin on Kehitysvammaliiton Tikoteekissa kehitetty toimintatapa. Sen kehittämiseen on osallistunut olemuskielisiä ihmisiä, heidän läheisiään ja ammattilaisia Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekotien asumispalveluista ja toimintakeskuksista sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen Vaalijalan osaamis- ja tukipalveluista.

Tutustu Rohkaisimeen ja sen materiaaleihin (Kehitysvammaliitto / Tikoteekki)

Tilaa Rohkaisin-paketti Opike-verkkokaupasta (Kehitysvammaliitto / Opike)

Teksti: asiantuntijat Katja Burakoff ja Kaisa Martikainen / Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Artikkeleita aiheesta

Mieleisiä elämyksiä, hyvää arkea ja rauhallisia yöunia – ensikokemuksia Rohkaisimesta (Tikoteekin Tikonen-julkaisu 1/2024)