Vuorovaikutuksen tukeminen

Yhteys toiseen ihmiseen on ihmisen perustarpeita ja myös vuorovaikutuksen perusta. Sosiaalista vuorovaikutusta voi tukea, kun tunnistaa ne väylät ja tavat, joilla yhteys voi syntyä.