Vuorovaikutuksen tukemisen LOVIT

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus toimivaan vuorovaikutukseen. LOVIT-muistisääntöön on kiteytetty asiat, joiden avulla jokainen voi harjaantua vuorovaikutustaidoissaan.

Toimivan vuorovaikutuksen kannalta seuraavat asiat ovat tärkeitä.

  • Ole läsnä ja keskity vuorovaikutuskumppaniisi.
  • Odota ja anna tilaa hänen kommunikointialoitteilleen.
  • Vastaa hänen viestintäänsä.
  • Mukauta omaa ilmaisuasi niin, että löydätte yhteisen kielen.
  • Tarkista, että ymmärrätte toisianne.

Läsnäolo

Läsnäolo toteutuu, kun rauhoitat mielesi ja keskityt henkilöön, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa. On tärkeää, että ilmaiset myös ilmeilläsi, olemuksellasi ja asennollasi, että olet tilanteessa häntä varten. Silloin keskustelukumppanisi aistii, että olet kiinnostunut hänestä ja haluat saada kontaktin häneen.  

Odottaminen

On tärkeää antaa tilaa keskustelukumppanille, odottaa hänen aloitteitaan ja kuunnella, mitä sanottavaa hänellä on. Odottaminen vuorovaikutuksessa edellyttää herkkyyttä tunnistaa, milloin olla hiljaa ja milloin rohkaista keskustelukumppania aloittamaan. Silloin keskustelukumppanisi aistii, että hänen ajatuksensa ja osallistumisensa ovat tärkeitä sinulle.

Vastaaminen

Vuorovaikutuksen etenemisen kannalta on oleellista, että reagoit jollakin tavoin keskustelukumppanisi viestiin. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus kannustaa jatkamaan vuorovaikutusta. Silloin keskustelukumppanisi tuntee, että hänen asiansa on sinulle tärkeä ja hänen viesteillään on merkitystä.

Ilmaisun mukauttaminen

Yhteinen kieli on väline kommunikointiin ja sen löytämiseksi sinun on tärkeää eläytyä keskustelukumppanisi kokemusmaailmaan sekä kykyyn ymmärtää ja hahmottaa asioita. Toisen kokemusmaailmaan eläytyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että käytät hänelle tuttuja ja ymmärrettäviä viestintätapoja.

Silloin keskustelukumppanisi tuntee, että hänen viestintätapansa ovat yhtä toimivia ja hyväksyttyjä kuin mikä tahansa ilmaisukeino. Lisäksi hän tuntee, että sinulle on tärkeää, että sinä ymmärrät häntä ja hän sinua.

Tarkistaminen

Keskustelukumppaniasi havainnoimalla voit varmistaa, toimiiko teidän kielenne vai pitääkö ilmaisua mukauttaa. Silloin keskustelukumppanisi kokee, että sinä haluat löytää yhteisymmärryksen hänen kanssaan.

Vuorovaikutuksessa voi myös pitää tauon silloin, kun siltä tuntuu. Keskustelukumppanisi ajatukset voivat olla jo muualla, ja silloin yhteinen hetki on aika lopettaa.

Videoita

Videolla taaperoikäinen lapsi ja vanhempi leikkivät yhdessä. Vanhempi kuuntelee lasta ja antaa tilaa hänen aloitteilleen. Leikki on kuin yhteistä keskustelua, johon molemmat vaikuttavat. Leikin aikana vanhempi on LOVIT ja vastavuoroinen ilo vie kehitystä eteenpäin. Lisää videoita vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.
Vammaistyön työntekijä voi löytää yhteisen kielen myös puhumattoman ihmisen kanssa. Onnistuneesta vuorovaikutuksesta saa voimaa ja se lisää sekä puhumattoman ihmisen että työntekijän hyvinvointia. Tikoteekin LOVIT-muistisääntö auttaa sisäistämään, mikä vuorovaikutuksessa on tärkeää. Tutustu myös toimintamalleihin, jotka on suunnattu työntekijöille. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Teksti: erityisasiantuntija Kaisa Martikainen/ Kehitysvammaliiton Tikoteekki
Videot: Kehitysvammaliiton Tikoteekki