Att stöda samspel

Att vara i kontakt med andra människor är ett av våra grundläggande behov och en viktig grund för samspel. Man kan stöda det sociala samspelet, då man vet vilket stöd och vilka verktyg man kan använda.