Möjligheter och metoder för samspel

Social interaktion är samvaro och kommunikation, där kontakten till andra människor kan uppstå på många olika sätt.