Bilder och föremål i kommunikation

Bilder och konkreta föremål fungerar på många sätt som hjälpmedel och stöd i kommunikation och förståelse.