Talking Mats® -metod

I Talking Mats®-metoden används bildkort som hjälpmedel för att uttrycka åsikter.

Metoden stöder deltagande i samtal och uttryckande av vilja genom visuella medel. I metoden används en visuell skala och bildkort för att uttrycka åsikter. Genom bilderna förtydligas de ämnen från vilka man vill höra en persons åsikt. Om det inte finns ett bildkort som representerar ämnet kan man rita en bild. Under samtalet kan man även använda lappar för att skriva nyckelord.

Metoden stöder konversation när samtalspartnern har svårigheter med att producera och förstå tal eller har utmaningar med minne och koncentration. Talking Mats-metoden är ett sätt att klarlägga en persons önskemål och åsikter, till exempel när man planerar framtida händelser eller förändringar i livet. Metoden kan också användas för att bedöma funktionsförmåga och när man utformar rehabiliteringsmål eller serviceplaner. Metoden är lämplig för personer i alla åldrar.

Det är lättare för ett barn att fokusera på gemensam planering och göra val när alternativen visas som konkreta bildkort.

Vid kartläggningen av funktionsförmåga är det viktigt att lyssna på en persons egna upplevelser av de områden där de klarar sig bra och där de önskar att de kunde prestera bättre. På så sätt kan rehabilitering och tjänster planeras utifrån individens perspektiv.

Användning av Talking Mats®-metoden kräver utbildning

Talking Mats®-metoden har utvecklats och registrerats vid University of Stirling i Skottland. Rättigheterna att använda Talking Mats®-metoden erhålls genom att genomgå en Talking Mats®-utbildning. I Finland anordnas utbildningar av Tikoteekki.

Mer information om Talking Mats®-metodutbildningar (Kehitysvammaliiton Tikoteekki, på finska)

Forskning om Talking Mats®

Metodens användning och lämplighet för att uttrycka åsikter har undersökts vid Talking Mats-centret i Skottland. Studier har utförts om metodens tillämpningsmöjligheter, bland annat när det gäller att fastställa rehabiliteringsmål och med olika målgrupper som personer med afasi, minnessjukdomar eller utvecklingsstörning.

Information om forskning om Talking Mats (TalkingMats, på engelska)

Talking Mats®-appar för surfplattor

Det har även utvecklats Talking Mats-applikationer både för iOS- och Android-enheter.

Information om Talking Mats-applikationer (TalkingMats, på engelska)

Källor

Talking Mats® (på engelska)