Spel och uppgifter

På den här sidan kan du bekanta dig med det mångsidiga innehållet på Papunets spelsidor.

Att spela tillsammans eller på annat sätt göra någonting tillsammans är naturliga sätt att stärka samspelet och kommunikationen. Med hjälp av olika spel och övningar är det också möjligt att mångsidigt öva på kunskaper inom informationsbehandling och till exempel att använda dator med hjälpmedel.

På den här sidan får du information om hur och med vilka hjälpmedel spelen fungerar och hurudana saker du kan öva med dem. Spelmiljön är lätt att använda och fungerar som tidsfördriv för personer i alla åldrar.

Bekanta dig med spelens egenskaper eller börja spela direkt!