Lättlästa material

Här hittar du länk till lättlästa berättelser och fakta samt nyheter med symbolstöd.

Lättlästa berättelser och fakta

Det finns lättlästa sagor, berättelser och fakta på Papunets Spelsidor, några exempel på den här bilden.

På Papunets spelsidor finns lättlästa sagor för barn och unga. Man kan lyssna på texter i lättlästa berättelser.

Nyheter med symbolstöd

Nyheter med symbolstöd är en del av Lätta bladets webbtidning där nyheterna presenteras med symboler som stöd. Nyheterna med symbolstöd är omarbetade lättare versioner av en del av nyhetsartiklarna i Lätta bladet, med tillagda symboler.

Nyheter med symbolstöd passar dem som upplever att bilder och symboler gör texten lättare att förstå. Till varje nyhet finns ett ark där nyhetens symbolbilder finns samlade. Arket går att skriva ut och ha som stöd då man diskuterar kring nyheten. Bildarket öppnas i Papunets bildverktyg där du kan tillägga bilder och ändra storleken på dem innan du skriver ut dem.

Nyheterna är indelade i olika helheter: Finland, världen, sport, kultur och vardag.

Du kan leta fram äldre nyheter i en arkiv eller söka gamla nyheter genom att använda ett sökord.