Vad är Papunet?

Tiotusentals människor i Finland har utmaningar med att producera eller förstå tal. Många av dem drar stor nytta av kommunikationsstöd.

Information, material och verktyg för att stödja kommunikationen

Papunet erbjuder information om hur samspel och kommunikation kan stödjas samt information om kommunikationshjälpmedel.

På Papunets sidor kan du hitta material för olika samtalssituationer. Med hjälp av lättanvända spel och övningar kan du lära dig nya färdigheter samtidigt som du har roligt.

Med Papunets bildverktyg kan du skapa eget material, så som bildkort, kommunikationskartor och instruktioner.

Varje vecka publicerar Papunet Selkosanomat. Den svenska Lätta bladet med symbolstöd görs av LL-center.

Papunet utvecklas i samarbete med användaren, sakkunniga och samarbetspartners. Papunets svenska sidor görs i samarbete med sakkunniga från Folkhälsan och Lärum / FDUV.

Papunet är sakkunniga i frågor gällande tillgänglighet

Papunet är sakkunniga vad gäller tekniskt och kognitivt tillgängliga webbplatser.

Tillgänglighet innebär att så många som möjligt skall kunna använda sig av webbplatsen på ett enkelt sätt. Strävan är att de digitala tjänsterna skall vara lätta att använda och förstå.

Papunet är en del av Kehitysvammaliitto och verksamheten finansieras av STEA.