Tillgänglighet

Med tillgängliga webbtjänster kan man förbättra människors jämlikhet. När tjänsterna görs tillgängliga och tillräckligt lätta att använda, har alla möjlighet att använda dem, oberoende av funktionsförmåga eller funktionsnedsättning.

På Papunets tillgänglighetssidor finns information om hur du kan planera, utveckla och utvärdera webbsidors tillgänglighet. På Papunets tillgänglighetssidor finns omfattande information om olika delområden som berör tillgängligheten. Du kan också bekanta dig med Papunets utbildningar om och utvärderingstjänster för tillgängliga webbsidor.