Ritprogram

Ett mångsidigt ritprogram som är lätt att använda. Du kan spara det du ritat på din egen dator.

Beskrivning av programmet

Ritprogrammet är mångsidigt och lätt att använda. Ritprogrammet fungerar med musen. Du kan spara den bild du gjort med ritprogrammet på din dator.

Så här använder du ritprogrammet

  1. Välj först bakgrundsbild.
  2. Välj sedan övriga rit- och arbetsverktyg genom att klicka på knapparna.
  • Rit- och övriga verktyg hittar du uppe i bildens övre kant.
  • Alternativ till verktygen väljer du från bildens vänstra kant.
  • Du väljer färg från bildens nedre kant.
  • Om du vill välja ny bakgrund eller spara bilden klickar du på knapparna i bildens högra kant. 

Spara bilder

  1. Klicka med musen på ”Spara-knappen” i bildens högra kant.
  2. Då öppnas ett nytt fönster, som säkerställer att du vill spara bilden. Välj ”Spara bild”. 
  3. Bilden laddas ner till din webbläsare/Hämtade filer och du kan spara den på din dator.

Tips

Papunet ordnar årligen en rittävling i ritprogrammet. Läs mer om tävlingen på finska.