Talking Mats® -keskustelumattomenetelmä

Talking Mats® -menetelmässä käytetään kuvakortteja apuna mielipiteen ilmaisussa.

Keskustelumattomenetelmä tukee keskusteluun osallistumista ja oman tahdon ilmaisua visuaalisin keinoin. Menetelmässä käytetään visuaalista asteikkoa sekä kuvakortteja mielipiteen ilmaisussa. Kuvien avulla havainnollistetaan asioita, joista henkilön mielipide halutaan kuulla. Jos asiaa esittävää kuvakorttia ei ole, kuvan voi piirtää liimalapulle. Keskustelussa voi käyttää myös asiasanojen kirjoittamista liimalapuille.

Menetelmä tukee keskustelua, jos keskustelukumppanilla on vaikeuksia puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä tai muistissa ja keskittymisessä. Keskustelumattomenetelmä on keino selvittää henkilön omia toiveita ja mielipiteitä esimerkiksi, kun suunnitellaan tulevia tapahtumia tai muutoksia elämässä. Menetelmää voidaan käyttää myös toimintakyvyn arvioinnissa ja kun laaditaan kuntoutustavoitteita tai palvelusuunnitelmaa. Menetelmä soveltuu kaikenikäisille.

Lue myös artikkeli ”Afaattinen henkilö voi keskustella, vaikka ei osaa aina puhua – Keskustelumatto toimii myös ryhmässä” (Tikoteekin Tikonen-julkaisu 1/2024)

Videoita keskustelumaton käytöstä

Lapsen on helpompi keskittyä yhteiseen suunnitteluun ja tehdä valintoja, kun vaihtoehdot ovat esillä konkreettisina kuvakortteina. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Videolla näkyvät kuvat on koottu Papunetin kuvatyökalulla.
Toimintakyvyn kartoituksessa on tärkeää kuulla henkilön oma kokemus niistä asioista, joista hän suoriutuu hyvin ja joista hän toivoisi suoriutuvansa nykyistä paremmin. Silloin kuntoutus ja palvelut voidaan suunnitella asiakaslähtöisesti. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Videossa näkyvät kuvakortit ovat kuvasanastosta toimintakyvyn arviointiin, jonka voi tulostaa Papunetistä.

Talking Mats® -menetelmän käyttö edellyttää koulutusta

Talking Mats® -menetelmä on kehitetty ja rekisteröity Stirlingin yliopistossa Skotlannissa. Keskustelumattomenetelmän käyttöoikeudet saa, kun käy Talking Mats®-koulutuksen. Suomessa koulutuksia järjestää Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Lisätietoa Talking Mats® -menetelmäkoulutuksista (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Talking Mats® -tutkimus

Menetelmän käyttöä ja soveltuvuutta mielipiteenilmaisuun on tutkittu Skotlannissa Talking Mats -keskuksessa. Tutkimuksia on tehty menetelmän soveltamismahdollisuuksista muun muassa kuntoutustavoitteiden asettelussa sekä eri kohderyhmien kanssa. Kohderyhminä ovat olleet henkilöt, joilla on afasia, muistisairaus tai kehitysvamma. 

Tietoa Talking Mats -tutkimuksista (TalkingMats®, englanninkielinen sivu)

Talking Mats® -sovellus digitaalisille laitteille

Menetelmästä on tuotettu myös verkkoyhteydellä toimiva sovellus, jota voi käyttää tietokoneella ja tabletilla. Sovellus on englanninkielinen, ja sen käyttöoikeudet voi ostaa kuukausi- tai vuosiveloituksella.

Tietoa Talking Mats® -sovelluksesta (TalkingMats®, englanninkielinen sivu)

Lähteet

Talking Mats® (englanninkielinen sivu)

Murphy, J. & Cameron L. (2007). Talking Mats® -keskustelumatto. Väline kommunikoinnin laajentamiseen. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki. (Kirjanen sisältyy Tikoteekin järjestämään koulutukseen, ei myydä erikseen.)

Sirpa Grönvall (opinnäytetyö 2013): Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1 -koulutuksessa (pdf)

Dorothy M. Bell & Lois Cameron: From dare I say…? to I dare say. British Journal of Learning Disabilities vol. 36.2 (Wiley Online library)

Teksti: Maija Ylätupa (Papunet) yhteistyössä Kehitysvammaliiton Tikoteekin asiantuntijoiden kanssa.
Videot: Kehitysvammaliiton Tikoteekki