Vilken typ av bilder och varifrån?

Förmågan att se och känna igen bilder påverkar vilka egenskaper en bild måste ha. På den här sidan finns information om bilders egenskaper samt länkar till bildbanker.

Det är viktigt att för varje individ hitta lämpliga sätt att uttrycka sig så att interaktion och kommunikation fungerar och kan utvecklas. När du väljer bilder bör du ta hänsyn till personens kognitiva, språkliga och visuella färdigheter. Kognitiva och visuella färdigheter påverkar bland annat hur bilder ses och hur deras betydelser identifieras, eller hur abstrakta bilder kan vara i utseende. Vid valet av kommunikationsmetod och kommunikationshjälpmedel måste man också alltid bedöma personens förmåga att se och tolka bilders innehåll. Mer information om kommunikationshandledning och hjälpmedelstjänster.

Att rita stärker förståelsen för att en bild kan hänvisa till en verklig, befintlig sak. De första kommunikationsbilderna kan ritas tillsammans, genom att exempelvis kopiera konturerna av ett föremål. Då betyder ritningen på papperet precis den boll vars konturer ritades tillsammans.

Egenskaper hos bilder

Endast bilder som en person pålitligt kan identifiera är lämpliga för kommunikation. Att identifiera en bild kräver förmågan att se, tolka och förstå det man ser. Synen påverkas av kontrollen över ögonrörelser och synfältets omfattning, närseendet och förmågan att urskilja kontraster, samt kognitiva färdigheter som är relaterade till att titta på bilder, uppfatta rumslig information och kompensera för brister i synen. Dessa olika aspekter av synen kallas funktionell syn.

Vid val av kommunikationsbilder måste du tänka på följande:

 • Vilken storlek på bilder kan personen se?
 • Kan personen urskilja detaljer i bilden eller uppfattar hen den som helhet eller baserat på färger?
 • Fungerar färgade eller svartvita bilder eller konturskisser bättre för personen?
 • Behöver bilden starka kontraster och en bakgrundsfärg?
 • Måste någon specifik egenskap i bilden framhävas?
 • Behöver personen möjlighet att känna på bilden?

Mer information om bedömning av funktionell syn och bedömningsverktyg: Lea Test (engelska).

Olika typer av bilder eller liknande bilder?

Det är inte nödvändigt att alla bilder och grafiska symboler som används i kommunikationen är av samma typ eller kommer från samma bildsamling om det inte finns någon särskild anledning. Fotografier, utklippta bilder från tidningar, tecknade bilder och till och med taktila märken kan användas parallellt. Ibland kan mångfalden av bildtyper till och med underlätta minnet och valet när det finns ett omfattande ordförråd av bilder.

Om målet med bildkommunikationen är att lära sig ett specifikt symbolsystem kan enhetligheten i symbolerna vara motiverad redan från början.

Konkreta och abstrakta begrepp med bilder

Bildsymboler som representerar konkreta saker och deras betydelser är lättare att förstå, lära sig och komma ihåg. Ju fler kognitiva begränsningar en person har, desto mer konkreta bör uttrycken också vara.

Förståelsen av många fenomen kräver förmåga till abstrakt tänkande, vilket vanligtvis utvecklas först i skolåldern. Saker som inte kan ses med ögonen är i sig själva mycket abstrakta. När ett abstrakt begrepp eller fenomen illustreras med en tecknad bild bygger bilden på de mentala bilder som är kopplade till begreppet eller fenomenet. Om den abstrakta bilden motsvarar personens egen uppfattning om ämnet är den lätt att förstå. Vissa abstrakta begrepp uttrycks också med abstrakta symboler. I så fall måste symbolens betydelse läras. Det är överenskommet att denna symbol eller figur betyder detta.

Gratis bilder och bildmaterial

När du söker och använder bilder online måste du alltid se till att du har rättigheter att använda dem.

Papunets bildverktyg

 • I Papunets bildbank finns det ritade bilder och teckenspråksbilder från flera olika bildbanker och projekt (ARASAAC, Mulberry, Sclera samt KUVAKO- och Toisto-projekten). Bilderna kan användas fritt för icke-kommersiella ändamål.”

ARASAAC bildbank (engelska)

 • ARASAAC är en gratis spansk bildbank som också innehåller mångsidiga verktyg för bildredigering samt skapande av visuella och animerade material. ARASAAC-bilderna finns också i Papunets bildbank.

Bildstöd bildverktyg

 • Med det svenska Bildstöd-verktyget kan man skapa bildkartor och material utöver text behöver symboler.  Du loggar in i Bildstöd-verktyget med användarnamn och lösenord. Därefter har du tillgång till en mångsidig bildbank samt tusentals färdiga och redigerbara material. Materialen är på svenska, och en del finns även på andra språk.

Mulberry Symbols (engelska)

 • Mulberry är en gratis bildbank med över 3 000 tydliga, färgglada bilder. Mulberry-bilderna finns också i Papunets bildbank.”

Sclera Picto’s (engelska)

 • I den belgiska bildbanken Sclera Picto’s finns tusentals tydliga, svartvita piktogrambilder. Sclera-piktor finns också i Papunets bildbank.

SEN Teacher (engelska)

 • På SEN Teacher-webbplatsen finns bland annat uttrycksbilder, redigerbara klocktavlor och en bildbank där du, på bild- och ordkorten kan ändra texten till svenska. Å, Ä och Ö-bokstäverna bör ersättas med A och O och punkterna läggas till efter utskrift.

AmmE Learning Material Bank (finska)

 • AmmE är en gratis bild- och läromedelsbank som är avsedd för yrkesinriktad specialundervisning. Där har man samlat ritade bilder, fotografier och läromedel för bland annat hemkunskap och städning samt textil-, keramik- och metallarbeten.

Kommersiella  bildbanker

Widgit Symbols

 • I symbolbasen finns över 20 000 symboler som lämpar sig för alla åldrar, Symbolerna är kopplade till över 60 000 ord och är avsedda för kommunikation. Symbolerna ingår exempelvis i följande program: Widgit Online, InPrint 3 och SymWriter 2. Samt i kommunikationsppen Widgit Go och kommunikationsprogrammet Grid 3 (och Grid for iPad). Bildbanken uppdateras kontinuerligt. Mer information: Symbolbruket

PCS-bilder (Picture Communication Symbols)

 • Bilderna är enkla ritade symboler, som ingår i bland annat Boardmaker-programmet. Thinlines PCS-bilder lämpar sig även för vuxna. Mer information: Boardmaker (engelskspråkig).

Nilbild (på svenska)

 • I bildbanken finns cirka 600 färgteckningar med bildliknande motiv. Teckningarna är uppdelade i 32 grupper enligt ämnen. Bildsamlingarna innehåller bilder som passar både barn och vuxna.”

SelkoSeks

 • I bildbanken finns över 150 teckningar av den mänskliga kroppen. Det handlar om anatomi, kön, sexualitet, sex och dess mångfald. Tillgång till bildbanken kan köpas genom månads- eller engångsbetalning. Bildbanken är åtkomlig på alla enheter som har internetanslutning.”

Mer information om bildvalsupport

Selkokeskuksen Selkokuvaopas (pdf) (på finska)

Näkemisen tukeminen arjessa (CP-liitto, på finska)

Tietoa aivoperäisistä näkövammoista (CVI Finland, på finska)