Mistä ja millaiset kuvat?

Kyky nähdä ja tunnistaa kuva ratkaisee sen, millaisia ominaisuuksia kuvalta vaaditaan. Sivulla on tietoa kuvien ominaisuuksista sekä linkkejä kuvapankkeihin.

On tärkeää löytää kullekin sopivat keinot ilmaista itseään, jotta vuorovaikutus ja kommunikointi toimii ja voi kehittyä. Kuvia valittaessa tulee ottaa huomioon henkilön kognitiiviset, kielelliset ja visuaaliset valmiudet. Kognitiiviset ja visuaaliset valmiudet määrittävät muun muassa sen, miten kuvat nähdään ja miten niiden merkitykset tunnistetaan tai kuinka abstrakteja kuvat voivat olla ulkoasultaan. Kommunikointikeinon ja kommunikoinnin apuvälineiden valinnassa kartoitetaan aina myös henkilön kyky nähdä ja tulkita kuvien sisältöä. Lisätietoa kommunikoinnin kuntoutuksesta ja apuvälinepalveluista.

Piirtäminen vahvistaa ymmärrystä siitä, että kuvalla voidaan viitata todelliseen, olemassa olevaan asiaan. Ensimmäiset kommunikointikuvat voidaan piirtää yhdessä esimerkiksi jäljentämällä esineen ääriviivat paperille. Silloin esimerkiksi paperissa oleva piirros tarkoittaa juuri sitä palloa, jonka ääriviivat piirrettiin yhdessä.

Kuvien ominaisuudet

Kommunikointiin soveltuvat ainoastaan sellaiset kuvat, jotka henkilö kykenee luotettavasti tunnistamaan. Kuvan tunnistaminen edellyttää kykyä nähdä, tulkita ja ymmärtää näkemäänsä. Näkökykyyn vaikuttavat silmän liikkeiden hallinta ja havaintokentän laajuus, lähinäkö ja kontrastien erottelu sekä kognitiiviset taidot, jotka liittyvät kuvan katsomiseen, tilan hahmottamiseen ja kykyyn kompensoida näkemiseen liittyviä puutteita. Näitä näkökyvyn eri osa-alueita kutsutaan toiminnalliseksi näkökyvyksi.

Kommunikointikuvien valinnassa täytyy miettiä seuraavia asioita. 

 • Minkä kokoiset kuvat henkilö näkee?
 • Erottaako hän kuvasta yksityiskohtia vai hahmottaako hän sen kokonaisuutena tai värien perusteella?
 • Hahmottaako hän paremmin värilliset vai mustavalkoiset kuvat vai ääriviivapiirrokset?
 • Tarvitaanko kuvassa vahvoja kontrasteja ja esimerkiksi taustaväriä?
 • Pitääkö kuvassa korostaa jotain tiettyä ominaisuutta?
 • Tarvitaanko kuvan katsomisen lisäksi mahdollisuus kuvan tunnustelemiseen?

Lisätietoa toiminnallisen näkökyvyn arvioinnista ja arviointivälineistä: Lea Test (englanninkielinen)

Erityyliset vai samantyyliset kuvat?

Kaikkien kommunikoinnissa käytettävien kuvien ja graafisten merkkien ei tarvitse olla samantyylisiä tai samasta kuvakokoelmasta lähtöisin, jos siihen ei ole erityistä perustetta. Valokuvia, lehdistä leikattuja kuvia, piirroskuvia ja esimerkiksi tunnusteltavia merkkejä voidaan käyttää rinnakkain. Joissakin tilanteissa kuvatyyppien erilaisuus voi jopa helpottaa niiden muistamista ja valintaa silloin, kun käytössä on laaja kuvasanasto.

Jos kuvakommunikoinnissa tähdätään jonkin tietyn merkkijärjestelmän oppimiseen, merkkien yhdenmukaisuus voi olla perusteltua jo heti alussa. 

Konkreettiset ja abstraktit käsitteet kuvilla

Konkreettisia asioita esittävät kuvasymbolit ja niiden merkitykset on helpompi ymmärtää, oppia ja muistaa. Mitä enemmän kognitiviisia toimintarajoitteita henkilöllä on, sitä konkreettisempia ilmaisujenkin tulee olla. 

Monien ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää kykyä käsitteelliseen ajatteluun, joka kehittyy tavanomaisesti vasta kouluiässsä. Asiat, joita ei voi havaita silmillä, ovat itsessään jo hyvin abstrakteja. Kun abstraktia käsitettä tai ilmiötä kuvataan piirroskuvalla, kuva perustuu niihin mielikuviin, joita asiaan tai ilmiöön liitetään. Jos abstrakti kuva vastaa omaa mielikuvaa asiasta, se on helppo ymmärtää. Jotkut abstraktit käsitteet ilmaistaan myös abstrakteilla symboleilla. Silloin symbolin merkitys täytyy vaan oppia. On sovittu, että tällaisella kuvalla tai kuviolla tarkoitetaan tätä asiaa.

Ilmaisia kuvia ja kuvamateriaaleja

Kun haet ja käytät kuvia verkossa, varmista aina kuvien käyttöoikeudet.

Papunetin kuvatyökalut

 • Papunetin kuvapankissa on piirroskuvia ja viittomakuvia useista eri kuvapankeista ja hankkeista (ARASAAC, Mulberry, Sclera sekä KUVAKO- ja Toisto-hankkeet. Kuvia saa käyttää vapaasti ei kaupallisiin tarkoituksiin.

ARASAAC-kuvapankki (englanninkielinen sivu)

 • ARASAAC on ilmainen espanjalainen kuvapankki, joka sisältää myös monipuolisia työkaluja kuvien muokkaamiseen sekä kuvallisten ja animoitujen materiaalien tekemiseen. Arasaac-kuvat löytyvät myös Papunetin kuvapankista.

Bildstöd- kuvatyökalu

 • Ruotsalaisella Bildstöd-kuvatyökalulla voi tehdä kuvataulustoja sekä materiaaleja, joissa tarvitaan tekstin lisäksi kuvasymboleita. Bildstöd-kuvatyökaluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla. Sen jälkeen käytössä on monipuolinen kuvakirjasto sekä tuhansia valmiita ja muokattavia materiaaleja. Materiaalit ovat ruotsiksi, osan saa myös muilla kielillä. Suomenkielisiä valmiita materiaaleja sivuilla ei ole, mutta materiaalin muokkaustilassa tekstit on helppo kääntää.

Mulberry Symbols (englanninkielinen sivu)

 • Mulberry-kuvat ovat ilmainen kuvapankki, jossa on yli 3 000 selkeää, värillistä piirroskuvaa. Mulberry-kuvat löytyvät myös Papunetin kuvapankista.

Sclera Picto’s (englanninkielinen sivu)

 • Belgialaiseen Sclera Picto’s -kuvapankkiin on koottu tuhansia selkeitä, mustavalkoisia piktogrammikuvia. Sclera-piktot löytyvät myös Papunetin kuvapankista.

SEN Teacher (englanninkielinen sivu)

 • SEN Teacher -sivustossa on mm. ilmekuvia, muokattavia kellotauluja ja kuvapankki, jossa kuva-sanakorttiin voi vaihtaa suomenkielisen tekstityksen. Å, Ä- ja Ö-kirjaimet tulee korvata A:lla ja O:lla ja lisätä pisteet tulostuksen jälkeen.

AmmE-oppimateriaalipankki

 • AmmE on ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu ilmainen kuva- ja oppimateriaalipankki. Sinne on koottu piirroskuvia, valokuvia ja oppimateriaaleja mm. kotitalouteen ja puhtaanapitoon sekä tekstiili-, savi- ja metallitöihin.

Maksullisia kuvapankkeja

PCS-kuvat (Picture Communication Symbols)

 • Kuvat ovat yksinkertaisia piirroskuvia, jotka sisältyvät muun muassa Boardmaker-työkaluohjelmaan. Thinlines PCS-kuvat soveltuvat myös aikuisille.
  Lisätietoa: Boardmaker (englanninkielinen).

Widgit Symbols

 • Kuvastossa on noin 15000 kuvaa, jotka soveltuvat kaikenikäisille. Kuvat sisältyvät esimerkiksi seuraaviin ohjelmiin: Widgit Online, Kerro kuvin ja SymWriter2. Kuvat sisältyvät myös WidgitGo-kommunikointisovellukseen sekä Grid3-kommunikointiohjelmaan. Kuvapankkia täydennetään jatkuvasti.
  Lisätietoa: Symbolbruket (englanninkielinen, tulossa myös suomenkielinen sivu)

Nilbild (ruotsinkielinen)

 • Kuvapankissa on noin 600 kuvanomaisesta väripiirroksesta. Piirrokset on jaettu aiheiden mukaan 32 ryhmään. Kuvakokoelmissa on sekä lapsille että aikuisille soveltuvia kuvia.

SelkoSeks

 • Kuvapankissa on yli 150 piirroskuvaa ihmiskehosta ja anatomiasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, seksistä sekä niiden monimuotoisuudesta. Kuvapankin käyttöoikeuden voi ostaa kuukausi- tai kertaveloituksella. Kuvapankkia voi selata kaikilla laitteilla, joissa on nettiyhteys.

Lisätietoa kuvien valinnan tueksi

Selkokeskuksen Selkokuvaopas (pdf)

Näkemisen tukeminen arjessa (CP-liitto)

Tietoa aivoperäisistä näkövammoista (CVI Finland)