Att stöda samspelet genom LOVIT

Varje möte är en möjlighet till ett fungerande samspel.

LOVIT-minnesregeln sammanfattar de grundprinciper som alla kan använda i sitt samspel med andra människor

  • Var närvarande och fokusera på din samspelspartner.
  • Vänta och ge utrymme för initiativ från den andra samtalspartnern.
  • Reagera på hennes kommunikation.
  • Anpassa ditt sätt att uttrycka dig så att ni hittar ett gemensamt språk.
  • Kontrollera, att ni förstår varandras meddelanden och att båda vill fortsätta samspelet.

Ordet LOVIT kommer från de finska orden läsnä (närvarande), odota (vänta), vastaa (reagera), ilmaisu (uttryck) och tarkista (kontrollera).

Närvaro

Närvaron förverkligas bäst då du själv är lugn och fokuserar på personen som du samspelar med. Det är viktigt att du också uttrycker att du är närvarande för henne med miner, gester och ditt kroppsspråk. Då upplever din samspelspartner att du är intresserad av henne och att du verkligen vill få kontakt.

Vänta

Det är viktigt att ge utrymme för samspelspartnern, att vänta på hennes initiativ och lyssna på vad hen vill berätta. Att vänta i ett samspel förutsätter att man är observant på när man skall vara tyst och när man ska uppmuntra den andra personen att inleda. Då upplever din samspelspartner att hennes tankar och deltagande är viktigt för dig.

Reagera

För att samspelet ska framskrida är det väsentligt att du reagerar på de meddelanden som samspelspartnern ger. Att känna sig sedd och hörd uppmuntrar personen att fortsätta samspelet. Då upplever din samspelspartner att hennes situation är viktig för dig och att hennes kommunikation har en betydelse.

Anpassa ditt uttryckssätt

Ett gemensamt språk är ett verktyg för kommunikation. För att hitta det gemensamma språket är det viktigt att du lever dig in i samspelspartnerns situation och att du kan förstå och föreställa dig hur hon har det. Att leva sig in i en annan persons situation betyder i praktiken att du använder kommunikationssätt som är bekanta och förståeliga för den andra personen.

Då upplever din samspelspartner att hennes kommunikationssätt är lika fungerande och accepterade som alla andra uttryckssätt. Dessutom upplever hon att det är viktigt för dig att du förstår henne och hon förstår dig.

Kontrollera

Genom att observera din samspelspartner kan du kontrollera om ert gemensamma språk fungerar eller om du behöver anpassa ditt uttryckssätt. Då upplever din samspelspartner att du vill hitta ett samförstånd med henne.

Man kan också ta en paus i samspelet om det behövs. Din samspelspartners tankar kan redan ha bytt fokus och då är det dags att avsluta.

Sakkunnig talterapeut Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki