Miksi saavutettava?

Kaksi naista tietokoneen äärellä.
Saavutettavilla verkkopalveluilla voidaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta. Kuva: Shutterstock

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät. Erityisen tärkeää ja jopa välttämätöntä hyvä saavutettavuus on niille, joilla on jokin vamma tai toimintarajoite.

Esimerkiksi näkövammalla tai liikuntavammalla voi olla vaikutusta digitaalisten palvelujen käyttöön.

Saavutettavilla verkkopalveluilla voidaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta. Kun palveluista tehdään saavutettavia ja riittävän helppokäyttöisiä, kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä.

Arjessa tulee jatkuvasti vastaan tilanteita, joissa hyvästä saavutettavuussuunnittelusta on hyötyä. Esimerkiksi kosketusnäytöllisellä laitteella verkkosivun painikkeisiin on helpompi osua, kun painikkeet ovat riittävän suuria.

Saavutettavien verkkosivujen toteuttaminen vaatii myös tiettyjen verkkostandardien noudattamista. Siksi saavutettavat verkkosivut toimivat mahdollisimman hyvin kaikilla päätelaitteilla ja verkkoselaimilla.

Mitä on saavutettavuus?

Tietoa saavutettavuudesta ja siitä, miksi saavutettavuus tulisi ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa.

Mitä on käytettävyys?

Tietoa käytettavyydestä ja siitä, miksi käytettävyys tulisi ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa.

Sisällön ymmärrettävyys ja selkokieli

Tietoa verkkosivun sisällön ymmärrettävyydestä ja selkokielestä.

Kuka hyötyy saavutettavuudesta?

Tietoa eri vammojen ja toimintarajoitteiden vaikutuksesta verkkosivujen käyttöön.

Avustavat teknologiat

Tietoa teknologioista ja apuvälineistä, joiden avulla vammaiset ja toimintarajoitteiset ihmiset voivat käyttää verkkoa.

Digisyrjäytyminen

Tietoa palvelujen digitalisoitumisen vaikutuksista.

Tietoa muualla

Lista verkkosivuista, joilla on tietoa saavutettavuudesta.

Julkaistu: