Kuka hyötyy saavutettavuudesta?

Seniorimies tietokoneella
Verkkopalvelujen hyvä saavutettavuus hyödyttää ihmisiä, jotka käyttävät verkkoa vain harvoin. Kuva: Shutterstock

Verkkosivujen saavutettavuus hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Saavutettavuus on erityisen tärkeää ellei välttämätöntä ihmisille, joilla on jokin vamma, toimintarajoite tai korkean iän aiheuttamia haasteita.

Kun saavutettavuus on otettu huomioon, käyttäjät voivat rajoitteistaan tai vammoistaan huolimatta asioida verkkosivuilla yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Toimintarajoitteiden taustalla voi olla synnynnäinen vamma, tapaturma tai sairaus. Myös ympäristötekijät tai verkkosivujen selailuun käytettävä laite saattavat rajoittaa käyttäjiä.

Esimerkiksi kirkas auringonpaiste saattaa vaikeuttaa kohteiden erottamista pieneltä matkapuhelimen näytöltä. Kova melu saattaa estää kuulemasta verkkosivujen ääniä. Tämän varalta esimerkiksi videot on hyödyllistä tekstittää.

Vammat ja toimintarajoitteet

Toimintarajoitteita ja vammoja on paljon erilaisia. Verkkosivujen käyttäjillä voi olla myös useampi kuin yksi rajoite tai vamma.

Seuraavilla rajoitteilla ja vammoilla on tyypillisesti vaikutusta verkkosivujen käyttöön:

 • näkökykyyn liittyvät rajoitteet
 • kuuloon liittyvät rajoitteet
 • fyysiset ja motoriset rajoitteet
 • kognitiiviset vaikeudet
 • puhevammat
 • neurologiset sairaudet

Internetin käyttöä voivat vaikeuttaa myös käyttäjän korkea ikä ja siihen liittyvät rajoitteet. Nämä ovat usein edellä mainittuja näkö- kuulo- tai kognitiivisia vaikeuksia tai motoristen taitojen rajoitteita.

WWW:n standardeja kehittävä ja ylläpitävä World Wide Web Consortium (W3C) muistuttaa, että ikään liittyviin rajoitteisiin kuuluvat usein myös käyttäjän tietotekniset taidot. Moni ikääntynyt käyttää tietokonetta ja internetiä vain harvoin.

Saavutettavuudesta on hyötyä erilaisissa käyttötilanteissa

Hyvä saavutettavuus hyödyttää käyttäjiä myös esimerkiksi silloin, kun

 • käytössä on vanha päätelaite
 • käytössä on vanha verkkoselain
 • sivustoa käytetään erilaisilla päätelaitteilla (tietokoneilla, matkapuhelimilla tai taulutietokoneilla)
 • tietoliikenneyhteys on hidas
 • sivusto on käyttäjälle vieraskielinen
 • käyttäjä käyttää internetiä harvoin.

Käyttäjät siis hyötyvät hyvästä saavutettavuudesta riippumatta siitä, onko heillä vammoja vai ei.

Tämän vuoksi palveluiden suunnittelussa on tärkeää miettiä käyttäjien toiminnallisia tarpeita sen sijaan, että heitä luokiteltaisiin vammojen, iän tai sairauksien perusteella.

Näköön liittyvät rajoitteet

Tietoa erilaisista näköön liittyvistä rajoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat verkkopalveluiden käyttöön.

Kuuloon liittyvät rajoitteet

Tietoa erilaisista kuuloon liittyvistä rajoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat verkkopalveluiden käyttöön.

Fyysiset ja motoriset rajoitteet

Tietoa erilaisista fyysisistä ja motorisista rajoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat verkkopalveluiden käyttöön.

Kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet

Tietoa kognitiivisista ja kielellisistä haasteista ja siitä, miten ne vaikuttavat verkkopalveluiden käyttöön.

Julkaistu: