Ohjeita ja oppaita

Nainen istuu tietokoneen ääressä ja kirjoittaa muistiinpanoja.

WCAG on saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen yleisimmin käytetty ohjeistus.

Tältä sivulta löydät ohjeita ja oppaita saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen.

Käytä ja hyödynnä ohjeita verkkosivuston kehitysvaiheessa ja kun sivusto on jo käytössä. Osittain ohjeita voi ja kannattaa hyödyntää myös mobiilisovellusten kehityksessä.

Pikaoppaat ovat muistia tukevia listauksia saavutettavuudesta. Pikaoppaat on laadittu verkkosivuprojektien eri rooleissa työskenteleviä ammattilaisia varten.

Jos saavutettavuus ei ole sinulle kovin tuttu alue, suosittelemme tutustumaan tällä sivulla oleviin muihin oppaisiin ennen pikaoppaita.

WCAG 2.1 (Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) on saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen yleisimmin käytetty ohjeistus. Sitä käytetään usein myös lainsäädännön pohjana. WCAG 2.1:n sisältämiin saavutettavuuden onnistumiskriteereihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluoppaaseen olemme koonneet yhteen ohjeita ja vinkkejä, joiden avulla verkkosivuista voi tehdä saavutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään paremmat kaikille käyttäjille. Suunnitteluoppaaseen kannattaa tutustua jo ennen kuin verkkosivustoa aletaan suunnitella ja kehittää.

Selkokieli verkkosivuilla -oppaaseen kannattaa tutustua, vaikka verkkosivustolla ei käytettäisikään selkokieltä. Oppaassa on ohjeita selkeämpien ja ymmärrettävämpien sisältöjen tuottamiseen.

Saavutettavuuden arviointi -osioissa on ohjeita verkkosivuston saavutettavuuden arviointiin. Verkkosivuston saavutettavuutta kannattaa arvioida sen koko elinkaaren ajan.